no image
\

Cùng theo trào lưu Dark mode thì bài viết này sẽ giúp bạn đưa vào blog/website của mình nút bật tắt chế độ tối. Không những bật tắt bằng tay...

171

Nhận xét
Loại bỏ CSS và Javascript mặc định của Blogger
\

Khi thiết kế một template mình luôn muốn làm chủ hoàn toàn nó. Có 2 thành phần CSS và Javascript được Blogger tự động thêm vào, chính vì vậy...

38

Nhận xét
Đánh số thứ tự cho Popular Posts
\

Bài viết gần nhất trên Duy Pham đã tận 3 năm, điều mà khi lập blog này mình không nghĩ lại "treo" lâu vậy. Phần vì Blogger thời đi...

44

Nhận xét
Sửa lỗi xuống dòng trên Google Chrome 39
\

Vừa qua trình duyệt Google Chrome đã chính thức cập nhật lên phiên bản 39 và thật tệ là gây ra lỗi đối với website Tiếng Việt. Cụ thể một và...

53

Nhận xét
Popular Labels

Popular Labels

19.11.14 | Duy Pham
\

Trong widget Label thì việc hiển thị nhãn theo tần suất vốn có sẵn. Thủ thuật này sẽ giới hạn số lượng nhãn được đưa ra và gọi với cái tên P...

23

Nhận xét
Kiểu trang Index của Blogger
\

Trong bài viết Tìm hiểu kiểu trang của Blogger mình có đề cập chung về các kiểu trang của Blogger. Ở bài viết này mình sẽ đi vào giới thiệu...

66

Nhận xét
Author box cho Blogger tự động cập nhật thông tin
\

Cuối cùng thì Blogger cũng có Author box một cách tự động. Hãy chào mừng 2 thẻ Blogger XML mới: <data:post.authorPhoto.url/> và <d...

52

Nhận xét
Thanh điều khiển cuộn trang cho blog
\

Trong quá trình duyệt web hẳn mọi người thường dùng chuột giữa để cuộn trang, hoặc có ai như mình cài Synaptics Touchpad để cuộn trang theo ...

63

Nhận xét
Auto readmore cho Blogger 2013

Auto readmore cho Blogger 2013

22.4.13 | Duy Pham
\

Trước đây mình đã giới thiệu Auto readmore không sử dụng javascript cho Blogger với khả năng tăng tốc cho blog và thân thiện với các bộ máy...

42

Nhận xét
Hiển thị avatar người viết bài bên cạnh tiêu đề bài viết
\

Thủ thuật hướng dẫn các bạn thêm bên cạnh tiêu đề bài viết avatar của người viết bài. Việc hiển thị avatar này giúp mọi người dễ dàng nhận b...

41

Nhận xét