no image

Ghost for HDD

16.9.10 | Duy Pham

Nếu bạn đã biết đến Norton Ghost chạy trên đĩa Hiren boot thì đây chính là phiên bản được trích xuất để chạy trên Windows, tương thích với c...

10

Nhận xét