Di chuyển ghi chú nhận xét theo khung nhận xét khi reply
\ \

Một trong những điều khó chịu khi sử dụng Thread Comment của Blogger là khi reply lại nhận xét nào đó thì chỉ khung nhận xét di chuyển tới v...

49

Nhận xét
Style đẹp dành cho Thread Comment của Blogger
\ \

Đây là một style dành cho Thread Comment mặc định của Blogger. Với style này khung nhận xét của bạn trở nên trực quan hơn khi có sự phân biệ...

107

Nhận xét