Chèn emoticons và ảnh, video, nhạc vào Thread Comment Blogger
\ \

Nếu bạn đang dùng Thread Comment mới của Blogger thì việc áp dụng emoticons và mutilmedia như hướng dẫn trước của mình sẽ không có tác dụn...

73

Nhận xét
Cách xóa bỏ navbar và loại bỏ stylesheet của Blogger
\

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn xóa bỏ navbar và loại bỏ stylesheet mặc định của Blogger. Xóa bỏ navbar sẽ giúp blog bạn tăng ...

61

Nhận xét
Phân trang cho nhận xét với bài trên 200 nhận xét
\

Sau khi Comments phân cấp được Blogger đưa vào hoạt động thì hệ thống phân trang cho comments cũ đã không còn được hỗ trợ. Với những bài viế...

65

Nhận xét