no image
\

Blogger đã có readmore tuy nhiên nó khá thủ công, với blog đã có nhiều bài viết thì việc tạo readmore cho từng bài là rất vất vả và blogger ...

225

Nhận xét
Hiển thị danh sách Label với nhiều cột
\

Blogger quản lý chủ đề của blog bởi những tên label. Có người sử dụng chúng như những Category trong Wordpress và để ở dạng list, cũng có ng...

24

Nhận xét
Bài viết liên quan cho Blogger - Related posts
\

Trước đây mình có giới thiệu bài Tạo bài viết liên quan theo nhãn được viết bởi hoctro.blogspot.com tuy nhiên thủ thuật này có nhược điểm l...

152

Nhận xét