Nhận xét mới với style Windows 8
\

Windows 8 chính thức được phát hành vào cuối tháng 10 vừa qua và đang tạo nên một cơn sốt thực sự. Mình cũng không phải là ngoại lệ khi bị l...

62

Nhận xét