Tạo mầu nền riêng cho bài đăng mới nhất
\

Chúng ta bắt gặp đâu đó những blog mà ở trang chủ bài đăng mới nhất có mầu nền khác biệt so với những bài đăng còn lại. Việc làm này phần nà...

75

Nhận xét
Comment or comments in Blogger

Comment or comments in Blogger

20.2.11 | Duy Pham
\

Việc hiển thị số lượng nhận xét trên Blogger giúp cho người đọc biết được có bao nhiêu nhận xét trong bài đăng đó. Trong Tiếng Việt thì dù ở...

10

Nhận xét
Tìm hiểu kiểu trang của Blogger
\

Hãy hình dung bạn đang quan sát lớp học một trường tiểu học. Trong lớp có vài bộ bàn ghế và ngồi trên đó là những học sinh. Có bàn chỉ 1 học...

26

Nhận xét