Thanh điều khiển cuộn trang cho blog
\

Trong quá trình duyệt web hẳn mọi người thường dùng chuột giữa để cuộn trang, hoặc có ai như mình cài Synaptics Touchpad để cuộn trang theo ...

64

Nhận xét