Duy Pham Blog đã có sitelink và kinh nghiệm để Blogger có sitelink

Duy Pham Blog đã có sitelink! Cảm ơn bác Pavel đã thông báo tin mừng mà Duy Pham đang mong chờ lâu nay. Số lượng sitelink của Duy Pham Blo...

61

Nhận xét
Không cho hiển thị nhận xét của những người trong danh sách spam
\

Blogger đã có hệ thống chặn nhận xét spam nhưng có vẻ như nó chỉ hoạt động dựa trên việc copy/paste của người đăng nhận xét. Với những nhận ...

34

Nhận xét
Thêm thuộc tính rel cho thẻ liên kết
\

Thuộc tính rel cho thẻ liên kết không hiểu sao không được coi trọng trong Blogger - một sản phẩm của Google. Trong khi với Wordpress thì th...

21

Nhận xét
Không cho hiển thị bài viết ở trang kiểu index và archive
\

Trước đây khi Blogger chưa thêm trang tĩnh (static page) thì Blogspotter thường tạo một bài viết để thay thế, thường là bài dạng giới thiệu,...

22

Nhận xét
Nexis Blogger Template - A free premium Blogger template
\

Lựa chọn template là việc làm đầu tiên với mỗi Blogspotter. Nếu không thích những mẫu có sẵn của Blogger bạn có thể tìm thấy hàng ngàn templ...

413

Nhận xét
no image
\

Việc thêm ghi chú cho nhận xét của tác giả bài viết là chủ đề không mới nhưng thực sự những thủ thuật về nó ở một số blog, thậm chí blog nổi...

44

Nhận xét