no image
\

Một lưu ý nhỏ với những blog đang sử dụng tiện ích thống kê số lượng bài viết và nhận xét. Việc thống kê dựa vào dữ liệu từ feed tuy nhiên t...

42

Nhận xét
no image
\

Đây là một dạng của tiện ích Recent Comments được viết để hiển thị người nhận xét mới nhất của từng bài viết riêng khi xem danh sách bài đăn...

14

Nhận xét
Nhận xét mới có avatar cho Blogger
\

Phiên bản Recent Comments tiếp theo với tính năng mới là hiển thị avatar. Thừa hưởng những tính năng như phiên bản trước thì trong phiên ...

194

Nhận xét
Tạo thông báo chỉ hiển thị với người nhận xét đầu tiên
\

Thủ thuật này hướng dẫn bạn tạo thông báo chúc mừng tới người nhận xét đầu tiên trong bài viết và chỉ hiển thị cho người đó xem. Thông báo n...

45

Nhận xét