Trang chủ \2.11.10

Emoticons for Blogspot (work in IE) - Biểu tượng mặt cười cho Blogspot

Emoticons for Blogspot (work in IE)Blogspot luôn bị so sánh với Wordpress bởi đây là 2 nền tảng blog hàng đầu hiện nay. Ngoài khả năng SEO như mình đề cập đến trong bài trước thì hệ thống Nhận xét của blogspot cũng bị chê bai rất nhiều và điều nhận thấy rõ nhất là hiện nay một số blogger đã chuyển sang dùng Nhận xét bên ngoài như của Disqus, IntenseDebate... Lý do có lẽ là việc reply lại Nhận xét trên blogspot khó khăn và không trực quan như Wordpress, đến giờ cũng chỉ hiển thị được avatar cho tài khoản Google, không chỉnh sửa được khung Đăng Nhận xét...

Khung Đăng Nhận xét của blogspot là một trang riêng được chèn vào blog thông qua thẻ iframe và Google không cho ta quyền can thiệp vào khung Đăng Nhận xét này. Đó là lý do mà không đưa được bộ gõ riêng cũng như emoticons vào khung Đăng Nhận xét. Với bộ gõ thì dường như không thể cho đến khi nào Google tích hợp thêm vào. Còn với emoticons thì thật may là có hàm replace, sử dụng hàm này để thay đổi ký tự thành hình ảnh và blogspot đã có emoticons cho dù việc nhập emoticons không thể theo kiểu click.

Emoticons cho blogspot đã được giới thiệu khá lâu rồi, trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo emoticons cho khung Nhận xét sao cho hiển thị được cả trên các phiên bản trình duyệt Internet Explorer (IE).

Bước 1: Mở template và chèn đoạn mã dưới đây trước thẻ </body>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
function replaceText(){if(!document.getElementById){return;}
bodyText = document.getElementById("emocomments");
theText = bodyText.innerHTML;
theText = theText.replace(/:\)\)/gi, "<img src='http://lh4.ggpht.com/_u7a1IFxc4WI/TM-vt_XVZKI/AAAAAAAAATI/Q35_W0anT6A/21.gif'/>");
theText = theText.replace(/=d&gt;/gi, "<img src='http://lh6.ggpht.com/_u7a1IFxc4WI/TM-vzUt1yQI/AAAAAAAAATY/QHNvnj0gYbU/41.gif'/>");
theText = theText.replace(/:d/gi, "<img src='http://lh3.ggpht.com/_u7a1IFxc4WI/TM-voxnkRKI/AAAAAAAAAS4/PjDn098vm3w/4.gif'/>");
theText = theText.replace(/:p/gi, "<img src='http://lh6.ggpht.com/_u7a1IFxc4WI/TM-vpDb68dI/AAAAAAAAAS8/Yv0Uu3qzG_Q/10.gif'/>");
theText = theText.replace(/:\(\(/gi, "<img src='http://lh4.ggpht.com/_u7a1IFxc4WI/TM-vt5z16MI/AAAAAAAAATE/Hx-7Thmr6do/20.gif'/>");
theText = theText.replace(/:\)/gi, "<img src='http://lh6.ggpht.com/_u7a1IFxc4WI/TM-voiNIw2I/AAAAAAAAASw/aav2hwqeG0c/1.gif'/>");
theText = theText.replace(/:\(/gi, "<img src='http://lh6.ggpht.com/_u7a1IFxc4WI/TM-voq7QQnI/AAAAAAAAAS0/UzoFJOCcPPU/2.gif'/>");
theText = theText.replace(/:-\?/gi, "<img src='http://lh5.ggpht.com/_u7a1IFxc4WI/TM-vua5MF2I/AAAAAAAAATU/N4X-ouMd1-I/39.gif'/>");
theText = theText.replace(/\[\-\(/gi, "<img src='http://lh6.ggpht.com/_u7a1IFxc4WI/TM-vuMg6RQI/AAAAAAAAATQ/rWj7euuKOZs/33.gif'/>");
theText = theText.replace(/:-o/gi, "<img src='http://lh6.ggpht.com/_u7a1IFxc4WI/TM-vpLiW1GI/AAAAAAAAATA/fPyPJcBks7s/13.gif'/>");
theText = theText.replace(/:-t/gi, "<img src='http://lh3.ggpht.com/_u7a1IFxc4WI/TM-vz4hwcNI/AAAAAAAAATo/4ySXuvQWma8/104.gif'/>");
theText = theText.replace(/:-ss/gi, "<img src='http://lh4.ggpht.com/_u7a1IFxc4WI/TM-vzUOH79I/AAAAAAAAATc/oNE5H5vcNtI/42.gif'/>");
theText = theText.replace(/b-\(/gi, "<img src='http://lh6.ggpht.com/_u7a1IFxc4WI/TM-vzrqI4MI/AAAAAAAAATk/BhfFnT0Gbro/66.gif'/>");
theText = theText.replace(/@-\)/gi, "<img src='http://lh6.ggpht.com/_u7a1IFxc4WI/TM-vziH8NXI/AAAAAAAAATg/2evEbN2cJwc/43.gif'/>");
theText = theText.replace(/=\)\)/gi, "<img src='http://lh6.ggpht.com/_u7a1IFxc4WI/TM-vuJ1G41I/AAAAAAAAATM/_jLHXvz6PTg/24.gif'/>");
bodyText.innerHTML = theText;
}replaceText();
//]]>
</script>
Bước 2: Tìm đến thẻ <b:loop values='data:post.comments' var='comment'> và thêm trước nó thẻ <div id='emocomments'>. Tìm thẻ đóng </b:loop> và thêm sau nó thẻ </div>.

Bước 3: Bước này là hiển thị những ký tự tắt và emoticons tương ứng với nó cho người đọc có thể biết được để chèn vào khung Nhận xét.

Emoticons for Blogspot (work in IE)


Tìm đến thẻ <data:blogTeamBlogMessage/> thứ 2 và chèn đoạn mã dưới đây vào sau nó:
<script type="text/javascript"> 
//<![CDATA[
function moreSmilies() {
    document.getElementById('smiley-more').style.display = 'inline';
    document.getElementById('smiley-toggle').innerHTML = '<a href="javascript:lessSmilies()">&#8592;</a></span>';
}
function lessSmilies() {
    document.getElementById('smiley-more').style.display = 'none';
    document.getElementById('smiley-toggle').innerHTML = '<a href="javascript:moreSmilies()">&#8594;</a>';
}
//]]>
</script>
<div class='emoticons'>
<img src='http://lh6.ggpht.com/_u7a1IFxc4WI/TM-voiNIw2I/AAAAAAAAASw/aav2hwqeG0c/1.gif'/>:) 
<img src='http://lh6.ggpht.com/_u7a1IFxc4WI/TM-voq7QQnI/AAAAAAAAAS0/UzoFJOCcPPU/2.gif'/>:( 
<img src='http://lh4.ggpht.com/_u7a1IFxc4WI/TM-vt_XVZKI/AAAAAAAAATI/Q35_W0anT6A/21.gif'/>:)) 
<img src='http://lh4.ggpht.com/_u7a1IFxc4WI/TM-vt5z16MI/AAAAAAAAATE/Hx-7Thmr6do/20.gif'/>:(( 
<img src='http://lh6.ggpht.com/_u7a1IFxc4WI/TM-vuJ1G41I/AAAAAAAAATM/_jLHXvz6PTg/24.gif'/>=)) 
<span id='smiley-more' style='display: none;'>
<img src='http://lh6.ggpht.com/_u7a1IFxc4WI/TM-vzUt1yQI/AAAAAAAAATY/QHNvnj0gYbU/41.gif'/>=D&gt; 
<img src='http://lh3.ggpht.com/_u7a1IFxc4WI/TM-voxnkRKI/AAAAAAAAAS4/PjDn098vm3w/4.gif'/>:D 
<img src='http://lh6.ggpht.com/_u7a1IFxc4WI/TM-vpDb68dI/AAAAAAAAAS8/Yv0Uu3qzG_Q/10.gif'/>:P 
<img src='http://lh6.ggpht.com/_u7a1IFxc4WI/TM-vpLiW1GI/AAAAAAAAATA/fPyPJcBks7s/13.gif'/>:-O 
<img src='http://lh5.ggpht.com/_u7a1IFxc4WI/TM-vua5MF2I/AAAAAAAAATU/N4X-ouMd1-I/39.gif'/>:-? 
<img src='http://lh4.ggpht.com/_u7a1IFxc4WI/TM-vzUOH79I/AAAAAAAAATc/oNE5H5vcNtI/42.gif'/>:-SS 
<img src='http://lh3.ggpht.com/_u7a1IFxc4WI/TM-vz4hwcNI/AAAAAAAAATo/4ySXuvQWma8/104.gif'/>:-t 
<img src='http://lh6.ggpht.com/_u7a1IFxc4WI/TM-vuMg6RQI/AAAAAAAAATQ/rWj7euuKOZs/33.gif'/>[-( 
<img src='http://lh6.ggpht.com/_u7a1IFxc4WI/TM-vziH8NXI/AAAAAAAAATg/2evEbN2cJwc/43.gif'/>@-) 
<img src='http://lh6.ggpht.com/_u7a1IFxc4WI/TM-vzrqI4MI/AAAAAAAAATk/BhfFnT0Gbro/66.gif'/>b-(
</span>
<span id='smiley-toggle'><a href="javascript:moreSmilies()">&#8594;</a></span>
</div>
Thêm một class emoticons. Chèn đoạn mã dưới vào trước thẻ ]]></b:skin>
.emoticons {-moz-background-clip: -moz-initial;-moz-background-origin: -moz-initial;-moz-background-inline-policy: -moz-initial;text-align: left;}
.emoticons a, .emoticons a:hover {font-size: 28px;margin-left: 20px;text-decoration:none;}


Mở rộng:


Các bước trên là chèn 15 emoticons của Zing với ký tự tắt theo phong cách Yahoo. Bạn hoàn toàn có thể thêm emoticons mới nữa và tự đặt ký tự tắt theo ý mình bằng cách chỉnh sửa code javascript ở bước 1.

Ký tự tắt nằm giữa 2 ký tự /
  • Với ký tự đặc biệt như [ ] { } \ / ( ) . ? + * ^ $ thì phải thêm \ trước nó.
  • Với ký tự < phải đổi thành &lt;
  • Với ký tự > phải đổi thành &gt;
  • Với ký tự & phải đổi thành &amp;
Hình ảnh emoticons nằm trong thẻ img, thay đường dẫn đến ảnh tương ứng với ký tự tắt mà bạn đặt.

Lưu ý là với những ký tự tắt bao gồm của nhau như :)):) thì bạn phải đặt :)) lên trước :) nếu không chỉ ký tự ít hơn được hiện lên.

Nếu không muốn hiển thị những Nhận xét dung tục ta khai báo những ký tự đó và thay tương ứng không phải là thẻ img nữa mà là ký tự *** chẳng hạn.

Sau khi đã thành công với việc chèn emoticons vào khung Nhận xét bạn hoàn toàn có thể chèn emoticons vào khung Bài đăng hay khung Nhận xét mới bằng cách tạo một ID mới bao quanh khung Bài đăng hay khung Nhận xét mới và khai báo ID này trong javascript ở bước 1 tương tự như khai báo ID emocomments (tên ID phải khác nhau).

Vì không thể chèn emoticons theo kiểu click do đó chúng ta chỉ nên sử dụng những ký tự tắt thông dụng để không gây khó khăn cho người đọc.

Cũng đừng nên tham lam chèn nhiều emoticons dẫn đến trình duyệt phải xử lý nhiều thông tin khiến blog tải chậm hơn.

Giờ thì khách thăm blog của bạn thoải mái Nhận xét với những emoticon ngộ nghĩnh cho dù họ có đang dùng trình duyệt bị giới web development ghét nhất mang tên IE 6.

Cảm ơn Noct đã giúp sửa lỗi không hiển thị avatar của tài khoản Blogger.

Nếu bạn đang sử dụng comment phân cấp của Tien Nguyen thì thay thế emocomments ở đoạn mã bước 1 thành cm_block và bỏ qua bước 2.

Hướng dẫn thủ thuật Blogger, Blogspot

240

Nhận xét
1

Chèn nhiều code quá, thua xa của mình đang dùng :D

Xóa nhận xét
2

Đều là sử dụng hàm replaceText để thay text sang mã img thôi. Cách trên blog tớ thì gọi luôn hàm khi tới thẻ body vì tớ có chèn emoticons ở widget Nhận xét mới nữa :).
Còn trên blog của bạn thì chèn thông qua ID của từng nhận xét và dùng javascript viết lại nhận xét đó 1 lần nữa, như vậy nhận xét load tới 2 lần. Vì không gọi hàm qua thẻ body nên khó chèn emoticons cho widget nhận xét hoặc trong bài viết :-ss.
Nhìn thì nhiều code vì tớ có thêm bảng ký tự và emoticons trên khung Nhận xét chứ chỉ cần thêm javascript ở bước 1, gọi hàm replaceText ở thẻ body và chèn ID khai báo trong hàm replaceText cho nơi cần hiển thị emoticons :D.

Xóa nhận xét
3

Bạn đúng là 1 pro về design. Theme bạn đang dùng thật tuyệt! Có thể bán cho mình 1 bản được không bạn?

Xóa nhận xét
191

Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

4

@D.N.H
Vì muốn có sự khác biệt nên tớ đã thiết kế lại hầu như toàn bộ template mà Anup đã share. Cũng không hề có ý định kinh doanh, bản thân Blogger đã free rồi :-ss. Bạn cần tiện ích, thủ thuật nào blog tớ đang dùng tớ sẽ hướng dẫn cho còn về giao diện thì là đặc trưng của mỗi người mà.

Xóa nhận xét
5

Mình rất kém về thiết kế blog nhưng rất muốn có một cái theme đẹp và ổn định để phát triển nội dung blog. Mình rất muốn có theme mà bạn đang sử dụng. Mong bạn nghĩ lại! :D

Xóa nhận xét
6

hmmm...its new emoticon again
nice, thanks for you visit, your blog its a great too...
salam blogger from si bloglang anu ganteng kalem tea :)

Xóa nhận xét
7

@Beben :) thanks for visiting, Beben. Nice to meet u :).

Xóa nhận xét
8

Để khỏi gặp khó khăn khi đặt các hình emotions vào các theme khác nhau thì bạn có thể dùng JS để lấy vị trí của cái iFrame (hoặc ID nào đó của comment form mà cố định qua mọi theme), rồi đặt đoạn HTML vào trước nó là được mà.

Chỗ thẻ body thì có thể tối ưu 1 chút: chỉ load emotions khi ở trang bài viết thôi.

Thủ thuật này rất hay, bạn cố gắng hoàn thiện nó nha!

Xóa nhận xét
9

Cảm ơn bác góp ý, em sẽ tìm hiểu thêm. Còn load emo ở bài viết do em tham lam muốn hiển thị cả ở widget Nhận xét mới nên phải load luôn khi tải trang.

Xóa nhận xét
10

Rất hay :))! Mình sẽ sử dụng trên blog của mình. Thanks for share !

Xóa nhận xét
11

Duy chia sẻ cái widget Nhận xét mới như của trang này luôn được không :))

Xóa nhận xét
12

@Rùa Biển Của bác đây, em có thêm hiển thị ngày tháng đăng nhận xét dưới dạng title và sửa lại ngắt ký tự khi gặp ký trống. Nói chung cũng không có gì đặc biệt hơn nên lười làm bài tip về nó.

<script type='text/javascript'>
function rc(q){document.write("<ul>");for(var g=0;g<a_rc;g++){var c=q.feed.entry[g];var o;if(g==q.feed.entry.length){break}for(var f=0;f<c.link.length;f++){if(c.link[f].rel=="alternate"){o=c.link[f].href;break}}o=o.replace("#","#");var m=o.split("#");m=m[0];var e=m.split("/");e=e[5];e=e.split(".html");e=e[0];var b=e.replace(/-/g," ");b=b.link(m);var n=c.published.$t;if("content" in c){var j=c.content.$t}else{if("summary" in c){var j=c.summary.$t}else{var j=" "}}var p=/<\S[^>]*>/g;j=j.replace(p,"");document.write('<li><a title="'+n.substring(8,10)+"/"+n.substring(5,7)+"/"+n.substring(0,4)+'" href="'+o+'">'+c.author[0].name.$t+"</a> ");if(j.length<o_rc){document.write(j);document.write("</li>")}else{j=j.substring(0,o_rc);var h=j.lastIndexOf(" ");j=j.substring(0,h);document.write(j+"…");document.write("</li>")}}document.write("</ul>")};
</script>
<script type='text/javascript'>var a_rc=5;m_rc=true;n_rc=true;o_rc=50;</script>
<script src='/feeds/comments/default?alt=json-in-script&callback=rc' type='text/javascript'></script>

Xóa nhận xét
Nặc danh 17/1/11 11:18
13

:)

Xóa nhận xét
Nặc danh 17/1/11 11:21
14

Ua sao toi lam roi ma ko co ket qua.
Chi hien len cac emoticon,
khi toi go cac ki tu tat thi no van ra y chan ky tu tat chu ko hien emoticon
Xin chi giao
cam on

Xóa nhận xét
15

He he, các bác ghé qua tớ ủng hộ tí nhé.

http://huynh-nhat-ha.blogspot.com/2010/11/emoticons-for-blogger-posts-and.html

Cái này gọn nhẹ hơn nè

Xóa nhận xét
16

Duy ơi, không hiểu sao dùng emo này khiến một số comment avatar không hiển thị :(( , xóa nó đi thì bình thường.

Xóa nhận xét
17

@Noct Đúng vậy bác ạ, điều này em cũng mới phát hiện ra. Reload trang thì mới hiện, trên IE thì lại không sao. Em cũng đang tìm cách khắc phục nhưng chưa rõ cách thức load Avatar của Blogger ra sao, nó phụ thuộc cả ở thẻ <b:include data='blog' name='all-head-content'/> nữa.

Xóa nhận xét
18

đã fix được lỗi :D

Bác cần thì mình send bản fix để edit lại tut nhé.

Xóa nhận xét
19

có cách nào làm cho nó chạy được trên FF ko bạn

Xóa nhận xét
20

oh... cái này phải dùng ký tự nó mới hiện emoticon lên à... có ai biết cách nhấp vào biểu tượng là nó tự động hiện ra ko

Xóa nhận xét
21

Đã làm chính xác từng bước mà vẫn ko dc , ko biết lúc trước edit có bị gì ko nữa :(

Xóa nhận xét
22

@Noct Mấy hôm nay ốm nằm bẹp. Bác gửi cho em bản fix nhé.

Xóa nhận xét
23

đã send, bác check mail.

Xóa nhận xét
24

@Noct Đã nhận được, cảm ơn bác. Để khỏi sốt mới test thử, chiều qua em 39 độ @-)

Xóa nhận xét
25

:(( mình làm ko dc Duy pm Hiếu qua yahoo nhé the_paddy_field

Xóa nhận xét
27

@Minh Quân Không hiểu ý bác lắm, thu gọn biểu mẫu nhận xét nào :-?

Xóa nhận xét
Nặc danh 14/2/11 21:22
28

Thu gọn biểu mẫu giống site của bác Noct đấy

Xóa nhận xét
Nặc danh 14/2/11 21:23
29

ý mình nói là thu gọn mấy cái emoticons này giống trang của bác Noct

Xóa nhận xét
30

@Minh Quân À, hình như kiểu thu gọn đó được hướng dẫn tại mothuthuat.com rồi mà, bác tham khảo ở đó xem

Xóa nhận xét
31

Tình hình là Emo ko hoạt động trên blog em @-)

Xóa nhận xét
32

Chờ tin bác update xong Tut là em fang liền :))

Xóa nhận xét
33

Lúc đầu nó là ("emocomments") mà giờ biến thành ("comments") nên bị lỗi là phải :)

Xóa nhận xét
34

Vậy nhờ bác Noct fix giúp em với . Bên em nó lặp lại 2 lần mấy cái Emo này @-)

Xóa nhận xét
35

Thêm 1 cái id trước comment-body tên là emocomments (div id='emocomments').

Rồi sửa cái script thành getElementById("emocomments");
:)

Xóa nhận xét
36

Ý nhầm, trước comments-block chứ không phải comment-body @-)

Xóa nhận xét
37

Đã fix xong, ở đây em chèn ID emocomments quanh thẻ <b:loop values='data:post.comments' var='comment'> vì thẻ này luôn có ở mọi template. Còn comments-block thì nhiều template trong đó có temp của em ngứa mắt xóa đi rồi =))

Xóa nhận xét
38

hàng độc đấy, không thua gì form comment bên nhà wordpress =))

Xóa nhận xét
39

@IbBlog Đó là 1 theme em ngưỡng mộ nhất, Tuy nhiên Alex design trên máy Mac nên không test lỗi trên IE, fix lỗi khá mệt. Một lúc nào đó có thời gian em sẽ design theo, có 2 cái em nghĩ không thể làm theo trên Blogger được là breadcrumbs nằm ra ngoài widget class Blog và tiêu đề bài viết nằm giữa ảnh và nội dung nếu không muốn đụng đến js.

Xóa nhận xét
40

Nói sao nhỉ, skin đó mình chuyển qua blogger cũng được nhưng mà nó được bán giá 40$ bên WP nên cũng ngại :D.

Vả lại hình như đã có người convert rồi -> link. Down về edit lại thì ngon.

Xóa nhận xét
41

@NoctHacktweaks chỉ convert được cái theme base thôi chứ cái Blogussion mà Alex đang dùng là một kiệt tác đấy :D

Xóa nhận xét
42

cái này lỗi khi post code ở comment thì nó biến thành mặt cười luôn :(

Xóa nhận xét
43

Có thể đặt lại ký tự tắt để khỏi trùng mà bác.

Xóa nhận xét
44

Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

45

Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

46

Spam trắng trợn kìa :-t
Tớ cũng bị thằng bại não này spam miết, Duy Pham cho vào blacklist luôn đi.

Xóa nhận xét
47

Có cái blog cùi mía , cùi về hình thức lẫn nội dung mà spam hết nơi này đến nơi khác đi khoe !
Ko biết còn biết Ngại là gì ko nữa !
Haizz !

Xóa nhận xét
48

Gây scandal để mọi người nhắc đến cũng là một cách gây sự chú ý :))

Xóa nhận xét
50

hi pro hic cai cua nhà mình no cung ko lên nó báo là
-----"Hãy sửa lỗi bên dưới và gửi lại mẫu của bạn.
Mẫu của bạn không thể được phân tích cú pháp vì được tạo không đúng. Hãy đảm bảo tất cả các phần từ XML được đóng chính xác.
Thông báo lỗi XML: The element type "dl" must be terminated by the matching end-tag "".
trả lời giùm mình qua gmail nhé
thanks you trước

Xóa nhận xét
51

@12C2 mãi mãi một tình yêu Khả năng là bạn chưa thêm thẻ </div> ở bước 2. Bạn không gửi lỗi chi tiết lên thì khó mà trả lời. Không phải là chảnh nhưng mình chỉ trả lời hỏi đáp riêng khi có người email qua form liên hệ, đưa email hay Y!M lên đây hoặc bắt mình qua blog người hỏi để liên lạc là thiếu chuyên nghiệp nếu không muốn nói quá sỗ sàng. Thân!

Xóa nhận xét
52

Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

53

Cái này mình làm đc rùi, cảm ơn Duy Phạm :))

Xóa nhận xét
54

sao t k làm đc B3 nhỉ:((k hiển thị đc ký tự tắt và emoticons tương ứng trên khung nhận xét

Xóa nhận xét
56

Mẫu của bạn không thể được phân tích cú pháp vì được tạo không đúng. Hãy đảm bảo tất cả các phần từ XML được đóng chính xác.
Thông báo lỗi XML: The element type "ul" must be terminated by the matching end-tag "".
--->hic, bó tay!

Xóa nhận xét
57

@Độc chiêu Blog Thiếu thẻ đóng DIV ở bước 2

Xóa nhận xét
58

Làm được rồi, cám ơn bác nhiều :)

Xóa nhận xét
59

Hehe, vất vả lắm mới thay mấy cái icon của bác, mới các bác vào chiêm ngưỡng bộ icon mới của em keke

Xóa nhận xét
60

b:loop values='data:post.comments' var='comment' >

Xóa nhận xét
61

Bước 2 mình làm kog dc, ko tìm đc thẻ

Xóa nhận xét
62

Đón chờ ngày mai sẽ ra bộ sưu tập Emoticons này. :))
Nhớ đón xem :D

Xóa nhận xét
Nặc danh 3/6/11 06:26
63

Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

64

Sao nó không ẩn vậy duy? Bên mình nó hiện hết. Mặc dù có mũi tên. :(

Xóa nhận xét
65

Đã xong. Thiếu display:none ở moreless @-)

Xóa nhận xét
66

Sao blog của mình nó chỉ hiệ biểu tượng cmt chứ không hiện gợi ý biểu tượng lúc cmt như vầy :((

Xóa nhận xét
Nặc danh 11/6/11 23:03
67

Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

68

Sao từ lúc mình thêm thẻ bên bác noct(bài comment form đẹp) thì bị lỗi emoticons. Xóa ngược rồi làm lại thì nó không hiện các bảng chú thích emo. Bác giúp em với.
Èo,để nhầm nặc danh.

Xóa nhận xét
Nặc danh 12/6/11 08:15
69

Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

70

@MrTadaa Bạn k thêm chú thích ở bước 3 thì làm sao nó hiển thị chú thích lên được.

Xóa nhận xét
71

Mới gỡ bỏ thì bác lại trả lời. Để em fix cái widget rồi sang làm lại cái bạn vậy. Có gì bạn chỉ mình fix với.
1.Lỗi không hiển thị widget.
2.Không edit đc trên trang chủ.

Xóa nhận xét
72

Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

73

http://www.truyenjava.co.cc/2011/06/ban-long-ao-uu-am-hoa.html

Thks bác, đã áp dụng thàng công, nãy post lỗi chính tả nên em xóa :)

Sorry nhiều nha :-SS

Xóa nhận xét
74

Bác Duy Phạm ơi, mình dùng bộ replace từng comments giống NAD (cùng người code), có điều NAD xài thì ổn, nhưng mình có nhiều comments quá thành ra nó lagg

Muốn chuyển qua xài bản này của bác, có điều mình có hơn 500 emo, nên kiểu code của bác nó sẽ dài kinh khủng, mình dùng kiểu sắp đặt code của bác Tùng rất ngắn, bác qua nghiên cứu dùm cái
http://blogtruyen.com/js/emo-6-05-2011.js

Mình không biết gì về java nên có chỉ thì chỉ kỹ xíu :D

Xóa nhận xét
75

@Ngankvn ® Bác có host riêng chứa ảnh nên code sẽ ngắn hơn nếu dùng nhiều ảnh, k như picasa URL giống nhau mỗi domain gốc. Em sẽ thử code cho bác, khá mất thời gian để lọc URL emoticons từ file js đó của bác, nếu có file text chứa tất cả URL của emoticons bác gửi cho em code cho nhanh.

Xóa nhận xét
76

Mình dùng picasa chớ đâu =))
Làm ngắn lại bằng Google shortlink đó chớ, đây là toàn mộ emo của mình :

Bộ onion
http://go.blogtruyen.com/onion1 đến http://go.blogtruyen.com/onion112

Thỏ Bựa:
http://go.blogtruyen.com/thobua1 đến http://go.blogtruyen.com/thobua100


Khỉ Yoyo (bộ này gồm 198 emo, mình chia làm 2 dạng url)
http://go.blogtruyen.com/yoy1 Đến http://go.blogtruyen.com/yoy100

http://go.blogtruyen.com/yob1 Đến http://go.blogtruyen.com/yob98Thỏ Tuzki :
http://go.blogtruyen.com/tuzki1 đến http://go.blogtruyen.com/tuzki60

Baby Soidier:
http://go.blogtruyen.com/baby1 đến http://go.blogtruyen.com/baby82

Bafu:
http://go.blogtruyen.com/bafu1 đến http://go.blogtruyen.com/bafu60


Panda:
http://go.blogtruyen.com/panda1 đến http://go.blogtruyen.com/panda93

Và toàn bộ emo của yahoo nữa

Còn các chi tiết nhỏ lẻ khác thì bác xem cái file JS mình gửi ở comments trước :D

Mà cho mình hỏi, VD ai đó có nick là =)) thì họ comments xong chỗ tên của họ cũng sẽ thành =)) phải không ??

Xóa nhận xét
77

Mình có ý này. Copy đoạn code bước 1 và bước 3 vào chung 1 wordpad.
Dùng chức năng replace all để thay thế 1 emo. (Nó sẽ thay thế emo cũ thành eco mới mà không sợ thay nhầm )

Xóa nhận xét
78

@Ngankvn ®
Em phục bộ emo của bác quá. Bác chắc bỏ time rất nhiều nhỉ.

Xóa nhận xét
79

@ MrTadaa : Sưu tầm emo thì nhanh mà :D
Quan trọng là add hết tụi nó thành dạng shortlink để gọn script và dễ sửa :))

Xóa nhận xét
80

@Ngankvn ® Code trên thì nó sẽ thay cả ký tự của nick nếu trùng với ký tự emoticons, vẫn có cách khác để k bị như vậy, chỉ là hơi khó trình bài cách để áp dụng cho mọi temp thôi. Bác chọn cái nào? Mà cách thêm <b></b> để tránh bị replace thành emo của bác thông minh đấy, có điều bây giờ Blogger cho vào spam nếu chèn code :D

Xóa nhận xét
81

Thế thì bác sai lầm =))
Comments mình bị vào spam chả liên quan gì chèn code, nó bị vào spam là vì nội dung có chứa http:// và các tiên miền như .com,.net .....

Còn cách bác định nói có phải chọn ID của comments body phải không ?

Xóa nhận xét
82

Nếu ảnh emo có link nguồn giống nhau thì dùng JS Packer sẽ ngắn đi đáng kể đấy :D

Xóa nhận xét
83

Báo cáo là không chạy bác ợ
http://test.blogtruyen.com/2010/11/aa.html

Xóa nhận xét
84

@Ngankvn ® Ặc, bác đặt id của khung comments là comment thôi à, còn cái h3 lại đặt comments. Bác thay a=document.getElementById("comments") ở file js thành a=document.getElementById("comment")

Xóa nhận xét
85

Okey, code đã chạy , nhưng nó replace loạn xà ngầu @-)
Mình thử chọn mỗi thẻ chứa ooij dung bằng cách là :
a=document.getElementByClass("comment-body") mà hem đc :-SS

Và giả sử làm được như vậy thì nó có lagg hơn chọn phạm vi toàn bộ khung comments không ?

Xóa nhận xét
86

@Ngankvn ® À :D quên mất là thẻ dd đó của bác bao gồm cả thông tin người comment. Bác tạo 1 tag name bao quanh
&ltdata:comment.body/> ví dụ như của em dùng là <p>&ltdata:comment.body/></p>
Ở file js đoạn tag=a.getElementsByTagName("dd"); bác thay thành tag=a.getElementsByTagName("p");

Dễ hình dung hoạt động của code này thôi, khi tìm thấy id comment, nếu bên trong có thẻ <p> nó sẽ thay thế các ký tự dc khai báo nằm trong thẻ này thành emo tương ứng. Những thông tin của comment nằm bên ngoài thẻ <p> này sẽ k bị thay đổi.

Xóa nhận xét
87

comment ẩu quá, chắc bác hiểu &lt là em muốn viết <

Xóa nhận xét
Nặc danh 23/6/11 11:16
88

lạ nhỉ mình làm đủ hết rùi, mà đến lúc đánh ký tự vào thì ko hiện ra emo

Xóa nhận xét
89

Hell yeah :D
Được rồi cám ơn bác Dủy Phăm nhé :))

Xóa nhận xét
90

À, chỉ mình cách thêm emo cho những vị trí khác đê
Code bác làm cho mình khác hẳn với bài ở trên , nên đọc hướng dẫn trong bài cũng không làm được !! :-SS

Xóa nhận xét
91

@Ngankvn ® Chắc bác muốn hiển thị ở recent comments nữa. Thêm file js ở đây http://www.mediafire.com/?911p9f8k6rfbf00 cũng vào trước </body>

Ở widget recent comments kia bác thêm 1 thẻ div có id là emocomments.

<div id="emocomments">
code recent comments
</div>


Chưa tìm dc cách để gọi 1 lúc nhiều hơn 1 id cho code này dc ngắn hơn kia, nên bị lặp lại code.

Xóa nhận xét
92

Trời, sao buồn zị :-?
Vậy là thêm emo cho chỗ nào thì lại chèn thêm một file js nữa à :-SS

Xóa nhận xét
93

Hic, admin online ít nhỉ ?

Xóa nhận xét
94

@Ngankvn ® :D em vẫn đang online đây bác, nhưng 1 ngày chỉ vài tiếng rời rạc. Hơn 1 năm nay bị khô mắt, em k ngồi lâu quá 1 tiếng dc. Với lại thời gian này khá bận. Em đang tìm cách để áp dụng cho nhiều id trong 1 code, nhưng tên id có thể sẽ phải ở dạng id1, id2...

Xóa nhận xét
95

Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

Nặc danh 24/6/11 16:59
96

Bài này hay quá, vậy mà giờ mới đọc...tks chủ thớt =D>

Xóa nhận xét
97

Ko hiểu sao cứ chèn nhiều emo rồi vào xem thử là đơ firefox luôn bác ơi :(

Xóa nhận xét
98

Sao mình làm theo thứ tự trên mà nó ko hiện ra :((

Xóa nhận xét
99

Thank bác ! Cuối cùng cũng làm được :))

Mới đầu làm mãi ko xong vì file js mà bác đưa ở trên bác để là : if(a){tag=a.getElementsByTagName("dd"); b-(

Xóa nhận xét
100

làm thế nào để hiện 7 emo ở hàng đầu thay vì 5 cái như demo anh Duy nhỉ

Xóa nhận xét
101

@Mèo Blog Ở bước 3 bên trên thẻ <span id='smiley-more' style='display: none;'> là emoticons hiển thị, bên dưới là emoticons ẩn, muốn hiện thêm emo nào thì bạn đưa emo đó lên trước thẻ <span id='smiley-more' style='display: none;'>

Xóa nhận xét
102

Ủa, cái comment của mình đâu mất tiêu rồi?

Xóa nhận xét
103

Duy ơi Sao comment của mình bị mất tiêu hết trơn rồi!

Xóa nhận xét
104

@peace19812006 Bác chèn liên kết nên vào spam. Làm lại bước 3 là dc mà.

Xóa nhận xét
105

@Duy Pham Tới 2 code giống ở bước 3 mà không biết, đã làm được, thanks Duy! :)

Xóa nhận xét
106

Duy ui,tớ bị báo lỗi này: báo lỗi này:The element type "ul" must be terminated by the matching end-tag


Cứu tớ với=))
Cảm ơn Duy:)

Xóa nhận xét
107

@Ngọn lửa nhỏ blog Xem lại comments 61 và 62 nhé

Xóa nhận xét
108

Duy ơi, check mail nha! :)

Xóa nhận xét
109

Đã modify được rồi Duy ơi, thanks! :D

Xóa nhận xét
111

Bác Duy ui,bác là ác lắm đó:)).Toàn bộ Template có tận mấy cái thẻ đóng :(( mà bác không nói,em phải đi nhờ vả tả lả.NAD chỉ dùm nên bây giờ em có hàng để chơi roài.
Cảm ơn bác=D>

Xóa nhận xét
112

Tớ kết cái mặt này quá :)),đưa vào bằng cách nào được vậy,làm ơn cú chót này nữa đi Duy ui =)) .Lần sau tớ hứa nhờ cậu mấy cú......chót nữa :))

Xóa nhận xét
113

Bạn thêm địa chỉ ảnh http://lh3.ggpht.com/_u7a1IFxc4WI/TYhp7gzcYJI/AAAAAAAAA2A/6T93s_r9NAE/21.gif và ký tự muốn thay thế vào đoạn js là được mà :D

Xóa nhận xét
114

Cảm ơn Duy,mình đã thay từ :(( sang :)),hì hì khóc lóc nhiều quá là không tốt-mình nghĩ thế,đa tạ Duy =D>

Xóa nhận xét
116

hịc sao mà mình chén vào không đc ta :((

Xóa nhận xét
118

Sao của mình nó chỉ hiện ký tự mà không hiện biểu tưởng nhỉ. Bạn giúp mình với

Xóa nhận xét
119

Thêm một 'class' là sao nhỉ...mình chỉ có copy vs paste mà làm mãi chẳng xong

Xóa nhận xét
120

Chào cả nhà mọi người Comment nhiều quá nhỉ mà sao Duy không cho Icom tắt lên đầu trang mình thấy kéo thanh quận xuống để Comment hơi mất thời gian

Xóa nhận xét
121

@Fairstar Vẫn có lk đăng một nhận xét để tới khung comment mà, riêng mình thì toàn nhấn home/end để lên xuống. Đặt khung comment dưới comments cũng là muốn mọi người xem comments trước xem có trùng vấn đề nào đã hỏi rồi k :)

Xóa nhận xét
122

thẻ này mình tìm thấy mấy cái lận, bạn nói rõ hơn đc ko?

Xóa nhận xét
123

ấy xin lỗi , nó biến mất tiêu rồi, sr spam
thẻ này "/b:loop"

Xóa nhận xét
124

@[SeS] St0Rm Bạn tìm đến thẻ <b:loop values='data:post.comments' var='comment'> rồi tìm bên dưới nó thẻ </b:loop> gần nhất nhé.

Xóa nhận xét
125

@[SeS] St0Rm giống y chang mình lúc trước,có máy cái thẻ đó lận.Hồi đó làm hoài không ra.Tiếc quá,mới đây lại phải bỏ đi cái Emoticons for Comment này vì blog chạy chậm quá.Cảm ơn Duy đã nhiệt tình hướng dẫn

Xóa nhận xét
126

mình test thử thấy nó vẫn không được, Duy Phạm xem giúp mình nha, blog của mình là ghost2s.blogspot.com

Xóa nhận xét
127

@Việt Nam Bị code comments phân cấp của TN xóa id emocomments nên k hoạt động. Bạn thay
document.getElementById("emocomments");
thành
document.getElementById("cm_block");

Xóa nhận xét
128

Ở comment thứ 20, bạn Noct đã nói fix được lỗi không hiện avatar, nhưng không biết fix như thế nào. Bạn hướng dẫn giúp mình với nhé. Cảm ơn bạn nhiều.

Xóa nhận xét
130

Ah, do mình dùng cái template cũ, lúc đó chưa fix code nên mới bị như thế, bây giờ làm theo Tut ở trên đã thành công rồi. Cảm ơn bạn đã giải đáp. =D>

Xóa nhận xét
131

Không dùng chung với cmt phân cấp được nhỉ, bạn Duy Pham fix lại được không :(

Xóa nhận xét
132

sao không hiện được vậy :((

bạn vào xem thử :http://www.xemtruyen.net/2011/09/tron-bo-naruto-full-update-hang-ngay.html

Xóa nhận xét
134

Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

135

- LÚC THỰC HIỆN THAO TÁC TÌM <data:blogTeamBlogMessage/> , TEMPLATE MÌNH KHÔNG CÓ, NHƯNG CUỐI CÙNG CŨNG TÌM RA, NÓ LÀ <data:blogCommentMessage/>

- MÌNH ĐÃ ÁP DỤNG THÀNH CÔNG CẢM ƠN ADMIN BLOG NHIỀU.

Xóa nhận xét
136

Bạn
ơi .tsao sau khi thuc hien xong m thử text xem but nó lại không hiện ra đc nhỉ .chỉ hiện mỗi kí hiệu thoy ak:(

Xóa nhận xét
137

@mAn ĐiezElBạn xem lại phần chú ý mình hướng dẫn cho ai đang dùng comment phân cấp của TN nhé. Hình như cái khung chú ý màu vàng vẫn chưa đủ độ :D

Xóa nhận xét
138

mặt cười có thể hiện trên cả bài đăng nữa cơ à.

Sao bạn ko hướng dẫn luôn đi. Mình muốn nó hiện trên bài đăng với ký tự tắt :))

Xóa nhận xét
140

Tôi thích tất cả các vật dụng mà bạn tạo ra :)

mọi thứ đều hoàn hảo :))

xin vui lòng xem blog của tôi là có mà cần phải được cải thiện :-SS

Xóa nhận xét
141

@kreasi anak banjarmasinRất vui nếu có ích cho bạn. Giống như bạn dùng công cụ dịch sang Tiếng Việt?

Template bạn đang dùng là của Noct và nó luôn chất lượng :)

Xóa nhận xét
142

sao trong edit HTML của mình nhiều , chẳng biết nào lun :((

Xóa nhận xét
143

sao trong edit HTML của mình nhiều /b:loop, chẳng biết /b:loop nào lun :((

mình dùng hệ thống comment Disqus, ko biết chèn code vào ntn nữa :((

Xóa nhận xét
144

@holly nguyenK dành cho Disqus bạn ơi :)

Xóa nhận xét
145

Thank Duy Pham :)

Xóa nhận xét
146

Duy ơi bạn có thể hướng dẫn cho mình cách chèn Emoticon yahoo như của bạn http://www.duyblog.com/ này ko? mình tìm và thử nhiền rồi mà ko đc. cái template này kén quá

Xóa nhận xét
147

@A3FCBạn hỏi NAD luôn thì tiện hơn :D

Xóa nhận xét
148

mình hỏi nad rồi nhưng bạn ấy bảo lâu lắm rồi nên ko nhớ. bảo mình vào hỏi mấy chuyên gia blogger thì hơn nên mình mới hỏi bạn

Xóa nhận xét
149

Hi DP, mới vừa gửi thư.
Giờ thì để lại một cái còm nữa. Mấy hôm nay mình vật vã mà không sao vừa có emoticons vừa có còm phân cấp. Đã gởi template. Mong DP chỉ điểm. :((

Xóa nhận xét
150

Dear DP, mình đã thử lại. Kết quả là thành công rồi. :) Cho mình hỏi là nếu muốn chỉnh màu nền nhận xét của adminn thì làm sao?

thanks

Xóa nhận xét
151

cái blog của mình, nó không hiện các hình mặt cười như của bạn, nhưng nếu viết ký tự của mặt cười thì nó vẫn hiện ra @-)

Xóa nhận xét
152

@[SeS] St0RmChọn thẻ <data:blogTeamBlogMessage/> thứ 2 nhé bạn. Từ khi ra phiên bản cho mobile code thay đổi mà quên update.

Xóa nhận xét
Nặc danh 5/12/11 00:03
153

<data:blogTeamBlogMessage/> là gì vậy bác ??
Đoạn XML này lạ thế ?

Xóa nhận xét
154

@Ngankvn ®Đó là dòng thông báo với blog chỉ mở nhận xét cho thành viên, cho biết chỉ thành viên của blog mới được đăng nhận xét.

Xóa nhận xét
155

ngon rồi, thx bác :))

Xóa nhận xét
156

Tks cậu nhá mình làm được rồi =))
Nhìn rất hay =))

Xóa nhận xét
Nặc danh 29/12/11 22:56
159

Bác Duy cho em hỏi cái menu phân cấp của bác làm thế nào vậy, cái menu phân cấp của bác vnblogspot nhìn không được trực quan bằng của bác,
nếu bác có bài về chủ đề này rồi thì comment link cho em cũng được( Sorry comment sai phạm quy)

Xóa nhận xét
160

Hix, sao mình đã làm từng bước y hệt rồi mà vẫn ko thấy hiển thị emo ở phần Comment nhỉ? Link emo đã die nên mình đã lấy link khác rồi nhưng vẫn ko hiện :(

Xóa nhận xét
161

Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

162

sao làm hoài chả dc:((

Xóa nhận xét
163

after inserting this code i find that my reply button in google chrome navigator is badly appear
please help me to resolve problem
thanks to answer

Xóa nhận xét
164

visit this page to see problem but on google chrome

Xóa nhận xét
165

take link : http://newmewqew.blogspot.com/2012/02/click-me.html

Xóa nhận xét
166

@Mr AdminYou delete line
replacetheText = replacetheText.replace(/;\)/g,'<img src="https://lh3.googleusercontent.com/-qTC91_IbAkk/TsYnzskqBxI/AAAAAAAAA_Q/jU5Ffxp5w0c/s24/24.gif" />');

or don't use symbol ; in js.

Xóa nhận xét
Nặc danh 26/2/12 13:24
168

Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

169

:(( làm hoài vẫn k đc

Xóa nhận xét
170

@-) oái làm được rồi thanks!!!!!!!!!

Xóa nhận xét
171

Thanks pạn! Nhưng mà làm hoài chẳng ra :((

Xóa nhận xét
172

sao mình add vô blog mình mấy cái icon lúc nó động lúc k :-SS bạn ơi k biết nguyên nhân do đâu làm theo hướng dẫn Bước 3 k hiển thị mình mò mẫm tìm cái comment from add vô nó hiện ra mà lại lúc thì hình icon động lúc k à @-)

Xóa nhận xét
173

@GamerPicasa tự chuyển gif qua png :((

Xóa nhận xét
174

Anh duy, em chèn lại emo nhưng khi cmt ko hiển thị đc, anh xem giùm em vs:(

Xóa nhận xét
175

anh Duy, em chèn vào nhưng ko hiển thị đc, anh xem giùm em đc hok:(
http://quangpro1610.blogspot.com/2012/02/blogger-video-template-youblog.html

Xóa nhận xét
176

@QuangK thấy js bước 1 trong temp bạn?

Xóa nhận xét
177

@Duy Pham Uh, em bị nhầm thẻ, temp em có 2 thẻ đóng body nên nó ko hoạt động:(

Xóa nhận xét
178

Lâu không vô blog tự dưng bộ emoticons từ ảnh động h toàn ảnh tĩnh. Đọc mới biết là do picasa. Bạn có thể cho mình bộ emoticons cũ để mình up lên hót khác được không bạn? Cảm ơn bạn nhiều!

Xóa nhận xét
179

@sieudanBạn vào forum.zing.vn để tìm nhé, mình k lưu trên máy.

Xóa nhận xét
180

bạn ơi sao cái comment avata Blog mình http://tjeungao.co.cc nó không full 60x 60 được nhỉ bạn biết chỉ cách sửa lỗi giúp mình với cám ơn nhiều :-SS

Xóa nhận xét
181

@GamerBạn thêm .comments .avatar-image-container img{max-width:60px} vào css

Xóa nhận xét
182

@Duy PhamCảm ơn bạn rất nhiều, mình đã sửa được. Vậy bạn có thể chỉ mình cách nào để chèn dòng chữ " Chèn hình động cảm xúc" vào trên những hình emoticons hiện ra phía trên khung comment được không? Cảm ơn bạn rất nhiều :))

Xóa nhận xét
183

@Duy PhamTHANKS! bạn nhiều mình sửa lại dùng cái của bạn Rùa rồi không còn bị lỗi nữa:))

Xóa nhận xét
184

@sieudanBạn thêm <h4>Chèn hình động cảm xúc</h4> vào sau thẻ <div class='emoticons'>

Xóa nhận xét
Nặc danh 14/3/12 21:19
185

Cảm ơn bác Duy nhé. :))

Xóa nhận xét
Nặc danh 22/3/12 18:48
186

mình làm rồi nhưng sao nó không hiện lên zậy giúp mình zới pan pm zùm njck chát aolamthanyeu@yahoo.com nha thanks

Xóa nhận xét
188

Vì cùng là Áo Lam nên mình sẽ giúp bạn thiết kế cái site đó theo ý muốn.... liên lạc với mình nhé, biết phải liên lạc ở đâu mà :))

Xóa nhận xét
187

first time i step in here and suddenly i love this site. :-SS nice to meet you, Duy. i'm an emoticon addict from Indonesia :))

Xóa nhận xét
190

iam from ciamis XD

Xóa nhận xét
Nặc danh 22/4/12 13:54
189

:))

Xóa nhận xét
192

Blog của bạn rất đẹp mình mới phát hiện hôm nay thôi tiếc quá

Xóa nhận xét
193

bạn ơi xem hộ mình mấy :-s mình cho hiển thị icon rùi nhưng mà khi nhận xet không hiển thị được enomo :-s

Xóa nhận xét
194

Cám ơn bạn.Có dịp vọc thử mới đc.

Xóa nhận xét
195

Hello friend, congratulations on blog!
I'm from Brazil and I want to put these emoticons on my blog, but our difference in language makes it very difficult for the google translator is not perfect, you could create a version of this tutorial in Portuguese or even English?

Xóa nhận xét
196

sao cái của mình nó chỉ hiện biểu tượng cảm xúc ở cm đầu tiên, các cm sau ko hiện đc

http://khongphaixoan.blogspot.com
bác nào biết jup em vs

Xóa nhận xét
197

http://democp.blogspot.com/2012/07/test.html
giúp mình với

Xóa nhận xét
Nặc danh 18/7/12 14:02
198

Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

199

Minh đang dùng temp của Duy nèm, sao bộ emotions bên mình ko thấy hiển thị bên IE hén, còn thiếu gì hok ta?

Xóa nhận xét

Đăng nhận xét

Cancel