Trang chủ \5.6.11

Bài viết liên quan có hình ảnh cho Blogger

related postsKhi đặt bút viết bài này (chính xác hơn là đặt tay lên bàn phím) mình băn khoăn không biết có nên viết không. Đây là chủ đề không mới và có thể 1 số bạn không xem xét kỹ code mà chỉ lướt qua tiêu đề rồi cho rằng mình lấy code ở 1 nơi khác rồi xào lại. Ở bài Bài viết liên quan cho Blogger - Related Posts mình có nói thủ thuật được phát triển bởi một blogger người Ấn Độ. Thực ra code ban đầu mình xem ở 1 template tại Btemplates và nó có nhược điểm là vẫn hiển thị tên bài đang xem ở danh sách bài viết liên quan. Khi tình cờ vào blog của Harish mình để ý thấy lỗi này đã được fix và mình cho rằng Harish đã sửa được lỗi đó. Tuy nhiên blog này có viết bài về phân trang và sử dụng code của Abu Farhan nhưng đề bản quyền bởi Harish thì mình tự hỏi điều tương tự có xảy ra với Related Posts?

Quay lại bài viết này. Khi chưa có widget Popular Posts thì ảnh ở feed có kích thước với ảnh trên blog nên mình không quan tâm đến Related Posts with thumbnails vì cho rằng nó làm giảm tốc độ của blog. Hiện nay ảnh ở đây có kích thước 72x72 pixels, vấn đề dung lượng không còn quan trọng và mình bắt đầu thêm hiển thị ảnh. Khi test với bài viết có hơn 2 nhãn mình mới phát hiện ra hình ảnh không còn đúng với bài viết, nguyên nhân do chưa khai báo biến này trong hàm removeRelatedDuplicates (đây là hàm loại bỏ nội dung trùng lặp, khi mà 1 bài viết xuất hiện ở 2 nhãn). Như vậy ở bài Bài viết liên quan cho Blogger - Related Posts lâu nay đã bị lỗi hiển thị ngày tháng đăng bài khi ở bài viết gắn với hơn 1 nhãn. Qua bài viết này mình cũng muốn thông báo và xin lỗi đến những bạn đã áp dụng thủ thuật đó, mình đã update lại code.

Những thủ thuật mình giới thiệu nếu chủ đề không mới thì có nghĩa mình đã thêm một vài tính năng nào đó, Related Posts with thumbnails cũng vậy. Thừa hưởng từ thủ thuật trước là loại bỏ bài viết đang xem ở danh sách bài viết liên quan thì ở bản này mình thêm hình ảnh, ngày tháng đăng bài và số lượng comments trong bài viết đó, đây là những thông tin mà mình cảm thấy cần thiết. Ngoài ra thì mình có thêm 2 tính năng nữa là hiển thị thông báo không có bài viết liên quan (điều này xảy ra khi trong 1 nhãn chỉ có 1 bài viết và bài viết đó cũng chỉ gắn với 1 nhãn) và lựa chọn có hiển thị số lượng comments hay không (dành cho blog chỉ đơn giản như 1 trang tin và không bật commnet hoặc là blog không sử dụng comment mặc định của Blogger).

Ở đây mình giới thiệu 2 kiểu là hiển thị theo hàng dọc và hiển thị theo hàng ngang.

1. Hiển thị Related Posts theo hàng dọc.related posts thumbnails style 1

 • Bước 1: Thêm đoạn mã dưới đây vào trước thẻ ]]></b:skin> trong template của bạn.
  #related-posts{float:left}
  #related-posts ul{margin:0;padding:0;list-style-type:none}
  #related-posts ul li{padding:10px 0}
  #related-posts ul li:hover img{width:42px;height:42px;padding:0}
  #related-posts img{float:left;border:1px solid #BBB;margin-right:10px;width:36px;height:36px;background:#FFF;padding:3px}
  #related-posts h3{margin:0;font-size:16px}
 • Bước 2: Thêm đoạn mã dưới đây vào sau thẻ <div class='post-footer'> trong template của bạn.
  <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
  <div style='clear:both'/>
  <div id='related-posts'>
  <script type='text/javascript'>var ry='<h2>Bài viết liên quan</h2>';rn='<h2>Không có Bài viết liên quan</h2>';rcomment='Nhận xét';rdisable='Tắt Nhận xét';commentYN='yes';</script>
  <script type='text/javascript'>
  //<![CDATA[
  var dw='';titles=new Array();titlesNum=0;urls=new Array();timeR=new Array();thumb=new Array();commentsNum=new Array();comments=new Array();function related_results_labels(c){for(var b=0;b<c.feed.entry.length;b++){var d=c.feed.entry[b];titles[titlesNum]=d.title.$t;for(var a=0;a<d.link.length;a++){if('thr$total' in d){commentsNum[titlesNum]=d.thr$total.$t+' '+rcomment}else{commentsNum[titlesNum]=rdisable};if(d.link[a].rel=="alternate"){urls[titlesNum]=d.link[a].href;timeR[titlesNum]=d.published.$t;if('media$thumbnail' in d){thumb[titlesNum]=d.media$thumbnail.url}else{thumb[titlesNum]='https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1JJ_CbmxP74f5e43k-Od8yJ1ve_x9UarWrDcT39qR0hzXnxQG-sBbFgdwOMylVC4sNYQnq86KT7qMyB-jwxQxofTfMpbF8GHV4o6lo7sYI2Ipk6yCB4yPqW5FKvyU6NNZsYDMKw2TaRS-/'};titlesNum++;break}}}}function removeRelatedDuplicates(){var b=new Array(0);c=new Array(0);e=new Array(0);f=new Array(0);g=new Array(0);for(var a=0;a<urls.length;a++){if(!contains(b,urls[a])){b.length+=1;b[b.length-1]=urls[a];c.length+=1;c[c.length-1]=titles[a];e.length+=1;e[e.length-1]=timeR[a];f.length+=1;f[f.length-1]=thumb[a];g.length+=1;g[g.length-1]=commentsNum[a]}}urls=b;titles=c;timeR=e;thumb=f;commentsNum=g}function contains(b,d){for(var c=0;c<b.length;c++){if(b[c]==d){return true}}return false}function printRelatedLabels(a){var y=a.indexOf('?m=0');if(y!=-1){a=a.replace(/\?m=0/g,'')}for(var b=0;b<urls.length;b++){if(urls[b]==a){urls.splice(b,1);titles.splice(b,1);timeR.splice(b,1);thumb.splice(b,1);commentsNum.splice(b,1)}}var c=Math.floor((titles.length-1)*Math.random());var b=0;if(titles.length==0){dw+=rn}else{dw+=ry;dw+='<ul>';while(b<titles.length&&b<20&&b<maxresults){if(y!=-1){urls[c]=urls[c]+'?m=0'}if(commentYN=='yes'){comments[c]=' - '+commentsNum[c]}else{comments[c]=''};dw+='<li><img alt="'+titles[c]+'" src="'+thumb[c]+'"/><div><h3><a href="'+urls[c]+'" rel="nofollow">'+titles[c]+'</a></h3><span>'+timeR[c].substring(8,10)+'/'+timeR[c].substring(5,7)+'/'+timeR[c].substring(0,4)+comments[c]+'</span></div></li><div style="clear:both"></div>';if(c<titles.length-1){c++}else{c=0}b++}dw+='</ul>'};urls.splice(0,urls.length);titles.splice(0,titles.length);document.getElementById('related-posts').innerHTML=dw};
  //]]>
  </script>
  <b:loop values='data:post.labels' var='label'>
  <script expr:src='&quot;/feeds/posts/default/-/&quot; + data:label.name + &quot;?alt=json-in-script&amp;callback=related_results_labels&quot;' type='text/javascript'/>
  </b:loop>
  <script type='text/javascript'>var maxresults=6;removeRelatedDuplicates();printRelatedLabels('<data:post.url/>');</script>
  </div>
  <div style='clear:both'/>
  </b:if>

2. Hiển thị Related Posts theo hàng ngang.related posts thumbnails style 2

 • Bước 1: Thêm đoạn mã dưới đây vào trước thẻ ]]></b:skin> trong template của bạn.
  #related-posts{float:left}
  #related-posts ul{margin:5px 0;width:524px;padding:0;list-style-type:none}
  #related-posts ul li{position:relative;float:left;border:0 none;margin-right:11px;width:76px}
  #related-posts ul li:hover{z-index:98}
  #related-posts ul li:hover img{border:3px solid #BBB}
  #related-posts ul li:hover div{position:absolute;top:40px;left:10px;margin-left:0;width:200px}
  #related-posts ul li img{border:3px solid #DDD;width:70px;height:70px;background:#FFF}
  #related-posts ul li div{position:absolute;z-index:99;margin-left:-999em}
  #related-posts ul li .title{border:1px solid #CCC;background:#FFF;padding:5px 10px}
 • Bước 2: Thêm đoạn mã dưới đây vào sau thẻ <div class='post-footer'> trong template của bạn.
  <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
  <div style='clear:both'/>
  <div id='related-posts'>
  <script type='text/javascript'>var ry='<h2>Bài viết liên quan</h2>';rn='<h2>Không có Bài viết liên quan</h2>';rcomment='Nhận xét';rdisable='Tắt Nhận xét';commentYN='yes';</script>
  <script type='text/javascript'>
  //<![CDATA[
  var nothumb='https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1JJ_CbmxP74f5e43k-Od8yJ1ve_x9UarWrDcT39qR0hzXnxQG-sBbFgdwOMylVC4sNYQnq86KT7qMyB-jwxQxofTfMpbF8GHV4o6lo7sYI2Ipk6yCB4yPqW5FKvyU6NNZsYDMKw2TaRS-/';dw='';titles=new Array();titlesNum=0;urls=new Array();time=new Array();thumb=new Array();commentsNum=new Array();comments=new Array();function related_results_labels(c){for(var b=0;b<c.feed.entry.length;b++){var d=c.feed.entry[b];titles[titlesNum]=d.title.$t;for(var a=0;a<d.link.length;a++){if('thr$total' in d){commentsNum[titlesNum]=d.thr$total.$t+' '+rcomment}else{commentsNum[titlesNum]=rdisable};if(d.link[a].rel=="alternate"){urls[titlesNum]=d.link[a].href;time[titlesNum]=d.published.$t;if('media$thumbnail' in d){thumb[titlesNum]=d.media$thumbnail.url}else{thumb[titlesNum]=nothumb};titlesNum++;break}}}}function removeRelatedDuplicates(){var b=new Array(0);c=new Array(0);e=new Array(0);f=new Array(0);g=new Array(0);for(var a=0;a<urls.length;a++){if(!contains(b,urls[a])){b.length+=1;b[b.length-1]=urls[a];c.length+=1;c[c.length-1]=titles[a];e.length+=1;e[e.length-1]=time[a];f.length+=1;f[f.length-1]=thumb[a];g.length+=1;g[g.length-1]=commentsNum[a]}}urls=b;titles=c;time=e;thumb=f;commentsNum=g}function contains(b,d){for(var c=0;c<b.length;c++){if(b[c]==d){return true}}return false}function printRelatedLabels(a){var y=a.indexOf('?m=0');if(y!=-1){a=a.replace(/\?m=0/g,'')}for(var b=0;b<urls.length;b++){if(urls[b]==a){urls.splice(b,1);titles.splice(b,1);time.splice(b,1);thumb.splice(b,1);commentsNum.splice(b,1)}}var c=Math.floor((titles.length-1)*Math.random());var b=0;if(titles.length==0){dw+=rn}else{dw+=ry;dw+='<ul>';while(b<titles.length&&b<20&&b<maxresults){if(y!=-1){urls[c]=urls[c]+'?m=0'}if(commentYN=='yes'){comments[c]=' - '+commentsNum[c]}else{comments[c]=''};dw+='<li><a href="'+urls[c]+'" rel="nofollow"><img alt="'+titles[c]+'" src="'+thumb[c]+'"/></a><div class="title"><h3><a href="'+urls[c]+'" rel="nofollow">'+titles[c]+'</a></h3><span>'+time[c].substring(8,10)+'/'+time[c].substring(5,7)+'/'+time[c].substring(0,4)+comments[c]+'</span></div></li>';if(c<titles.length-1){c++}else{c=0}b++}dw+='</ul>'};urls.splice(0,urls.length);titles.splice(0,titles.length);document.getElementById('related-posts').innerHTML=dw};
  //]]>
  </script>
  <b:loop values='data:post.labels' var='label'>
  <script expr:src='&quot;/feeds/posts/default/-/&quot; + data:label.name + &quot;?alt=json-in-script&amp;callback=related_results_labels&quot;' type='text/javascript'/>
  </b:loop>
  <script type='text/javascript'>var maxresults=6;removeRelatedDuplicates();printRelatedLabels('<data:post.url/>');</script>
  </div>
  <div style='clear:both'/>
  </b:if>

maxresults là số bài viết liên quan được hiển thị, mình đặt là 6. Mặc định số lượng comments sẽ được hiển thị, nếu bạn không muốn hãy thay ký tự yes màu tím thành ký tự khác, no chẳng hạn. Số lượng bài viết ở mỗi nhãn được tải về từ feed lấy theo mặc định là 25 bài mới nhất, nếu nhiều hơn mình nghĩ sẽ làm chậm tốc độ blog.

Về CSS cũng như bao thủ thuật khác mình không chú trọng đến giao diện mà quan tâm đến việc hiển thị trên các trình duyệt nhiều hơn. Ngoài ra mặc dù thông tin hiển thị bằng Javascript nhưng mình vẫn thêm thẻ alt cho ảnh, tiêu đề đặt trong cặp thẻ H3 và thuộc tính rel=nofollow cho thẻ liên kết. Mình nhận thấy Google vẫn hiển thị thông tin viết bởi Javascript trong kết quả tìm kiếm.

Hướng dẫn thủ thuật Blogger, Blogspot

384

Nhận xét
1

Một thủ thuật mới rất hay, thanks for sharing!
www.p212pro.tk

Xóa nhận xét
2

Thích tiện ích này ở chỗ nó lấy thumbnail giống như Popular Posts nên chắc tốc độ sẽ nhanh lắm đây. Khi nào rãnh sẽ chỉnh lại CSS với tooltip rồi thay thế cái related cũ thôi, cám ơn Duy Pham nhé.

Xóa nhận xét
3

e đã áp dụng cho blog mình! tks a nhiều nhé! :)

Xóa nhận xét
4

@Mèo Blog Blog bạn có bài viết k cho đăng nhận xét nên k lấy dc số comments, k biết có nên thêm code cho tình huống này k nhỉ?

Xóa nhận xét
5

e đang định hỏi anh! những bài k cho nhận xét thì cái đó nó hiện undefined :((! làm thế nào cho nó mất cái chữ đó a nhỉ

Xóa nhận xét
6

Tut Hay quá bạn Duy à. Có thể làm thành 2 cột không bạn, vì mình thấy độ rộng của cột thường là 250-300px nếu chia làm 2 cột sẽ đẹp hơn.
NDH

Xóa nhận xét
7

@Mèo Blog Sao bạn k bật cemment cho những bài đăng đó? Mình sẽ xem xét để thêm thông báo cho bài k bật comment.

Xóa nhận xét
8

@Dohoavietnam Cái này chỉ là CSS mà bác, việc chỉnh CSS e để mọi người tự làm :)

Xóa nhận xét
9

@Noct Ban đầu em thêm 1 mớ CSS3 nữa kia, border-radius rồi shadow cả opacity nữa. Cuối cùng lại bỏ đi, cái này để cho sở thích của từng người, ai muốn thì thêm vào. Chờ tài nghệ thiết kế của bác đây :)

Xóa nhận xét
Nặc danh 6/6/11 08:50
10

Kiểu nằm ngang nhìn mỹ thuật hơn. còn kiểu nằm dọc thì gặp khó khăn khi cân chỉnh với độ rộng của post body, ở Mazinseo mình đã giải quyết nó bằng cách chia làm 2 cột. À mà widget này hiển thị các bài liên quan post trước bài đang xem hay luôn hiện các bài nằm ở đầu feed vậy Duy?

Xóa nhận xét
11

@Tien Nguyen Bài đầu lấy random theo 25 bài mới nhất bác ạ, rồi sắp xếp theo thời gian

Xóa nhận xét
12

@Mèo Blog Đã update thêm thông báo cho bài viết không bật comment, bản sửa lại code nhé :)

Xóa nhận xét
13

Blog bác chuyên nghiệp quá... Em đã làm đúng như bác nhưng không thấy có gì thay đổi hết :((

Xóa nhận xét
14

@Hiếu bò Bạn có mở chế độ mọi người đều đọc dc cho blog k vậy? Cái này lấy dữ liệu từ feed, nếu k mở thì k hoạt động.

Xóa nhận xét
15

Bạn ơi sao mình làm kiểu 2 thì nó ko hiện ra hình ảnh là sao nhỉ, mặc dù bài viết nào cũng có hình ảnh?
http://megapic.vn/images/26402724209808972040.png

Xóa nhận xét
16

@Lê Trương Vĩnh Trung Ảnh của bạn k phải tự up lên picasa mà lấy từ nơi khác, ảnh cần phải ở picasa và có s1600, s800... trên đường dẫn. Vấn đề này mình đề cập rất nhiều ở bài popular posts và auto readmore rồi.

Xóa nhận xét
17

vậy phải edit lại các bài ah, khổ tâm nhỉ :-ss

Xóa nhận xét
18

Hàng ngon =P~

Xóa nhận xét
19

Mà bác ơi chả hiểu sao cái temp của em ko làm thế nào chỉnh đc cái max-results trong label cho đúng ý mình cả :(

Xóa nhận xét
20

đúng cái thủ thuật em đang cần =))

Xóa nhận xét
21

bác Duy có thủ thuật Random post dạng thunbnails không, em tìm mãi không thấy :(

Xóa nhận xét
22

@21: Cái đấy Blogger có sẵn rồi mà

Xóa nhận xét
23

@NAD cRJ_max là giá trị của max-results trong thủ thuật của bác dùng nhưng em k thấy khai báo giá trị này. Related posts đó em k dùng nên k để ý.

Xóa nhận xét
24

@Phim Online Bên vnblogspot có viết rồi mà bạn. Random posts mình k dùng vì nó phải lấy tất cả dữ liệu từ feed về.

Xóa nhận xét
25

Duy cho mình hỏi, với blog của mình đã có thủ thuật này nhưng mà loại chỉ có text k như bài http://blog.duypham.info/2011/01/bai-viet-lien-quan-cho-blogger.html thì làm thế nào để có thể áp dụng đc thủ thuật này ?

Xóa nhận xét
26

@Nam Duy Bác làm ngược lại với hướng dẫn đó để xóa code cũ đi và áp dụng code mới này là được mà. Nếu k nhớ vị trí code bác sent temp qua em làm cho :D

Xóa nhận xét
27

Duy Phạm cho mình hỏi có thể bỏ dòng nhận xét và ngày đăng được không vậy?

Xóa nhận xét
28

@D.N.H Bạn bỏ dòng này trong đoạn js đi

<span>'+timeR[c].substring(8,10)+'/'+timeR[c].substring(5,7)+'/'+timeR[c].substring(0,4)+comments[c]+'</span>

Đây là js hiển thị ngày đăng và số nhận xét. Mình có thêm lựa chọn để k hiển thị số nhận xét nhưng bạn còn muốn bỏ cả ngày đăng :D, có vẻ ít thông tin đi.

Xóa nhận xét
29

thủ thuật rất hay, duy toàn có những bài "chất" nhỉ? mình chỉ thích related post không có hình, tốc độ chắc chắn sẽ nhanh hơn có hình và duyệt được nhiều bài hơn :))

Xóa nhận xét
30

Không biết đăng bài ở đâu nên đăng ở đây :) Duy cho mình hỏi sao blog của mình đã áp dụng phần Reply cho comment nhưng nó toàn báo lỗi, xem giùm mình bị lỗi ở đâu nha, thanks! :)
Blog của mình: http://www.nguontrithuc.tk

Xóa nhận xét
31

@peace19812006 Bác làm sai id của blog rồi. id của bác là 6743584496794614080 chứ k phải là 240305452703038690 bác sửa lại xem.

Xóa nhận xét
32

@Rùa Biển Nếu k chọn full feed thì tốc độ còn nhanh hơn nữa bác ạ :D

Xóa nhận xét
33

@Duy Pham Thanks bạn Duy nhiều lắm, đã chỉnh sửa lỗi ok rồi. Hì hì, thêm một thắc mắc nữa, cái template này sao mình tạo trang static toàn là lỗi, bạn Duy xem giùm! :)

Xóa nhận xét
34

À quên, đây là tang bị lỗi của mình:
http://www.nguontrithuc.tk/p/contact.html :(

Xóa nhận xét
35

Khả năng là temp đó ra đời trước khi có static_page nên k có câu lệnh cho nó. Chắc là do thiếu lựa chọn ở js auto readmore của bác. Em nhớ k lầm thì nó sẽ có lệnh kiểu như

<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>
<data:post.body/>
</b:if>

và cần thay lại thành

<b:if cond='data:blog.pageType != "index"'>
<b:if cond='data:blog.pageType != "archive"'>
<data:post.body/>
</b:if>
</b:if>

Xóa nhận xét
36

Đã thay đổi code nhưng nó chỉ hiện được cái sitemap khoảng 1 giây rồi đâu lại vào đấy! :(

Xóa nhận xét
37

Bác sent cho em cái temp rồi em fix lỗi cho. Lâu k dùng js auto nên em k nhớ rõ câu lệnh, nguyên nhân do chưa khai báo static_page

Xóa nhận xét
38

@Duy Pham Đã gửi cho Duy link trong mục Liên hệ! :)

Xóa nhận xét
39

Cảm ơn Duy Phạm nha, phải thay cái cũ đi cho đẹp

Xóa nhận xét
40

Đã fix được lỗi static page, cảm ơn Duy nhiều lắm! =D>

Xóa nhận xét
41

Duy ơi khi mình xem bài viết thì cái link trên tab của trình duyệt kỳ quá, có cách gì khắc phục không?

Xóa nhận xét
43

cái tiêu đề bài đăng trên mấy tab chữ có chữ không đó Duy.

Xóa nhận xét
44

@peace19812006 Bác xem bài này http://blog.duypham.info/2010/10/sua-loi-khong-hien-thi-dung-ky-tu-tieng.html

Để cho tiện thì khi đăng bác cứ viết TV k dấu cho tiêu đề rồi xuất bản và quay lại chỉnh sửa cho có dấu. 1 khi đã xuất bản thì k edit được link đâu nên đừng viết có dấu mà 1 số ký tự sẽ bị mất.

Xóa nhận xét
45

@Duy Pham Mình đã áp dụng cách này lâu rồi, theo template trước khi chỉnh sửa thì không bị nhưng khi lấy template mà Duy sửa cho mình thì nó lại bị.

Xóa nhận xét
46

Ý mình nói là cái đường link trên thanh trình duyệt vẫn xuất hiện bình thường nhưng trên các tab đóng mở thì nó bị lỗi! :)

Xóa nhận xét
47

Có phải bác đang nói đến ký tự trên URL k vậy? Nó đâu có liên quan đến temp đâu bác.

Xóa nhận xét
48

Em vừa xem lại, temp thiếu mất title. Cái này do bác chèn đoạn code em đưa trên kia vào ngay title và xóa mất nó.

Bác thêm <title><data:blog.pageTitle/></title> vào sau

<b:include data='blog' name='all-head-content'/>
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>


<title><data:blog.pageName/> - <data:blog.title/></title> vào trước <meta expr:content='data:blog.pageTitle' name='Description'/>

Xóa nhận xét
49

@Duy Pham Đúng rồi đó Duy. Lúc trước chẳng hạn như mình xem bài "Kỹ thuật giúp điều ra hoa sớm" thì trên đó cũng xuất hiện hàng chữ "Kỹ thuật giúp điều ra hoa sớm" nhưng bây giờ thì lại thành:'http://www...-som.html"

Xóa nhận xét
50

@Duy Pham Đã fix được lỗi, bạn Duy rất nhiệt tình giúp đỡ những người gà về code như mình, thanks Duy nhiều nhiều lắm! :)

Xóa nhận xét
51

Bạn ơi mình muốn không cho hiển thị cái ngày đăng thì làm như thế nào bạn nhi/!
Thanks bạn!

Xóa nhận xét
52

Rất hay . Cảm ơn bạn rất nhiều .

Xóa nhận xét
53

Vậy để gửi tem nhờ duypham xem hộ phát hehe

Xóa nhận xét
54

Thủ thuật của bạn hay quá... cảm ơn bạn nhiều nhé :)

Xóa nhận xét
56

Nếu bài đăng từ 2 nhãn trở lên thì sao hả pác :)

Xóa nhận xét
58

vậy là nó chọn random 6 bài trong tất cả nhãn đó ah :)

Xóa nhận xét
59

Cảm ơn bác Duy

Nói thật là hôm nay mới vào site này.lâu nay toàn vào mấy site english thôi..nhưng thấy bác hướng dân các thủ thuật rất hay

mình sẽ áp dụng để thiết kế các templates của mình

thanks nhiều nhiều

mình đang dùng cái code bài viết liên quan này thấy cũng tốt....bạn Duy xem được ko

http://bayasi-xbtemplates.blogspot.com/2011/06/desktop-wallpaper-calendar-june-2011.html

Xóa nhận xét
60

@Jacky Baby Chắc bác phải chỉnh thêm list style của thẻ ul thành none với z-index của tooltip nữa, nó nhỏ hơn của sidebar thì phải nên bị khuất.

Trước em cũng hay xem mấy blog nc ngoài nhưng những blog hay ít lắm, ấn tượng mỗi Abu Farhan :D. Mặc dù viết ít nhưng đều là những bài hay và tự viết. Ghét bác ta mỗi điểm thêm dòng bản quyền hơi thái quá :))

Xóa nhận xét
61

@Duypham:
Abu Fahan à...mới chát với lão xong.keke
mình quen nhiều Blogger indonesia lắm...lão đang bán cái site đó đây

lão còn send cho mình xem cái acct linkwork với $48 trong balance kaka...

lão có mấy thằng đệ làm templates cũng okie lắm như thằng dhe,thằng buymythemes,,,,

Cậu có YM! cho mình xin nhé....mình mún hợp tác với bác

thanks

Xóa nhận xét
62

@Jacky Baby Híc, em muốn lên hệ với bác ấy để làm 1 bài viết về phân trang với việc loại bỏ dòng widget by Abu mà biết liên lạc ra sao. Bác ấy bỏ bê blog với Twitter rồi thì phải. Phân trang của bác ấy là hay và thông minh nhất, em có thêm 1 vài tính năng mới nhưng cũng chỉ để dùng riêng mà thôi :D. Bác có mail của Abu k cho em với, còn Y!M thì e ít dùng lắm, nick là duypham.info lập ra nằm đắp chiếu vậy thôi :D

Xóa nhận xét
63

Tiện ích này rất hay, em đã thêm vào Blog :)

Xóa nhận xét
64

em cài vào rồi mà web em ko hiển thị :((

Xóa nhận xét
65

@Admin Rồi sao nữa, mình vào từng blog trong profile để xem bạn áp dụng cho blog nào mà k dc sao? Mọi người thích dùng name admin nhỉ

Xóa nhận xét
66

Hay lắm. Đã áp dụng :)

Xóa nhận xét
Nặc danh 26/6/11 09:21
67

sao mềnh áp dụng thì chữ bài viết liên quan lại rơi ra giữa vậy , thay post footer thành post body có được ko nhỉ duy
giống cái author box ý ^^

Xóa nhận xét
Nặc danh 26/6/11 09:34
68

Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

69

@Moon Light Bạn đã vào danh sách spam của Blogger, mình ngại vào spam lôi từng cái comment ra lắm.

Xóa nhận xét
Nặc danh 26/6/11 22:51
70

MoonLight
Lạ thế , mình lập tài khoản # rùi sao post vẫn ko thấy hiện ra nhỉ , hay là tài khoản mới nếu để tên Moon Light thì vẫn coi là spam ?

bạn cho mềnh ý kiến cm số 67 nhé

Xóa nhận xét
Nặc danh 27/6/11 22:38
71

Moon Night
ko phải mềnh muốn dùng nặc danh mà bạn xem nè nick mới nhé, vậy mà sao post rùi vào lại ko thấy mềnh có ảnh nè
http://cc0.upanh.com/24.280.31384399.99z0/12321.jpg

Xóa nhận xét
72

tôi muốn đưa cỡ ảnh về 200x200 thì làm sao nhỉ ?:(

Xóa nhận xét
75

đã áp dụng thành công, cảm ơn nhiều lắm

Xóa nhận xét
76

Duy cho hỏi làm thế nào để cho độ rộng đề
var maxresults=9;
nó không bị xuống dòng với. Thanks

Xóa nhận xét
77

@photo anh Thuộc tính width ở #related-posts ul bác thay width:524px thành width:798px nhé.
Để không bị khuất thông tin khi hover vào ảnh nằm bên phải thì bác bỏ thuộc tính overflow:hidden ở class .post đi.

Xóa nhận xét
78

Mình sẽ thử, cảm ơn Duy Phạm

Xóa nhận xét
79

bỏ thuộc tính overflow:hidden ở class .post class .post thế nào Duy ơi, mình tìm thấy overflow:hidden nhưng mà không biết bỏ chỗ nào

Xóa nhận xét
80

à, mình tìm dc rồi, hihi :))

Xóa nhận xét
81

Duy phạm cho hỏi sao của mình áp dụng xong nó lại hiển thị 2 mục bài viết liên quan nhỉ ? K hiểu vì sao
Demo: http://www.blogthietke.net/2011/04/vector-nen-hieu-ung.html

Xóa nhận xét
82

cho mình hỏi '+thumb[c]+' là ảnh thumb vậy mình muốn lấy ảnh gốc thì thay = đoạn thế nào ?
thanks bạn

Xóa nhận xét
83

@Member Trí Tuệ Việt Ảnh trong feed có kích thước 72x72, muốn ảnh có kích thước ban đầu thì dùng hàm replace để thay thế s72-c trên url ảnh mà thôi.

Xóa nhận xét
84

Bác Duy Phạm ơi, em làm theo hướng dẫn của bác nhưng cái related post lại bị lệch sang một bên bác ah :(
Bác giúp em với:
http://www.iphonecaseshop.net/2011/07/apple-to-build-25-million-iphone-5.html

Xóa nhận xét
85

@Hiếu Gà Bạn bỏ <div style='clear:both'/> trong đoạn js ở bước 2 đi nhé, bỏ luôn thuộc tính overflow:hidden ở id #main-wrapper

Xóa nhận xét
86

Không được bác ah, nó lại chèn lên sidebar :(
http://www.iphonecaseshop.net/2011/07/otterbox-universal-commuter-case-for.html

Xóa nhận xét
87

hì.Bài rất hay tiếc là blog mình chữ là chính nên không làm cái này
http://gh0st0nline.blogspot.com

Xóa nhận xét
88

Mình sử dụng loại hàng dọc chứ không thích hàng ngang. template mình add vào thì bị lỗi là Title nó thấp khoảng 10px so với bức ảnh. mình tức quá vào code xóa h2 và /h2 đi rồi thêm br vào để Thời gian và số Comement không bị chèn ở trên là được.

Cảm ơn DuyPhạm vì cái thủ thuật

Xóa nhận xét
89

Chào Duy,
Cho mình hỏi tí chút: có cách nào để không hiện lên ngày đăng bài trong thủ thuật này không ?
Cảm ơn Duy=))

Xóa nhận xét
90

@Ngọn lửa nhỏ blog Bạn bỏ dòng +timeR[c].substring(8,10)+'/'+timeR[c].substring(5,7)+'/'+timeR[c].substring(0,4)+ ở js đi là được.

Xóa nhận xét
91

Cảm ơn Duy nhiều lắm =D>

Xóa nhận xét
92

nhờ a xem giùm lỗi này https://lh6.googleusercontent.com/-lG6YaJ1ZOuY/Tj2GfnRu_RI/AAAAAAAAAsM/kfgXHYb8sR4/loi.jpg

cảm ơn nhiều!

Xóa nhận xét
93

@MrPhong Bạn xóa thuộc tính height:18px; ở class .post-footer đi. K nên đặt chiều cao cố định cho thành phần k cố định chiều cao.

Xóa nhận xét
94

Cho mình hỏi sao blog của mình lại bị bài viết liên quan nằm phía trên phần nội dung Duy ơi:
demo: http://www.lichchobe.com/2010/06/nhan-in-lich-cho-be-nam-2011.html

Xóa nhận xét
95

@Lịch cho bé yêu thẻ div với class post-footer thường dành cho những thành phần bên dưới bài viết vậy mà thẻ này trong temp của bác lại đặt lên trên nên thành ra như vậy. <data:post.body/> là thẻ hiển thị nội dung bài viết, bác đặt related posts bên dưới thẻ này là được.

Xóa nhận xét
96

Vậy hả bác, cảm ơn bác đã chỉ, e làm ngay.
Mình có tận 3 thẻ và phải chèn thử đến cái ở giữa mới hiện đc, Cám ơn Duy Phạm nhiều .
Cho mình hỏi thêm là mình đang sử dụng tiện ích auto read more do Anh Võ phát triển, nhưng cái này sử dụng jquery nên chậm hơn cái của Duy Phạm, vậy mình có cách nào áp dụng đc cho blog của mình theo cách của Duy mà vẫn giữ đc bố cục như thế k ? Ảnh dùng chính cách resize của blogspot cho nó nhanh.

Xóa nhận xét
97

@Lịch cho bé yêu Ảnh Blogger tự đưa về size 72 nên rất nhỏ. Muốn ảnh to hơn thì lại cần dùng đến js để thay URL ảnh mặc dù js này k ảnh hưởng đến SEO nhưng gây độ trễ nhất định khi hiển thị ảnh.

Xóa nhận xét
98

Vậy à, cảm ơn Duy nhiều

Xóa nhận xét
99

Anh Duy xem giúp em khoảng cách giữa các ảnh ko phân cách ra nhỉ? Em thêm margin rồi mà vẫn ko đc? Blog em là: http://blog.linhdungvn.com

Xóa nhận xét
100

@Linh Dung K hiểu code bạn viết như thế nào, liên quan đến nhiều thứ và cả trình duyệt nữa.

Xóa nhận xét
101

Liên quan đến trình duyệt là sao hả anh Duy!

Xóa nhận xét
102

@Linh Dung IE thì padding, margin khó tính hơn.

Xóa nhận xét
103

@DH Có thể ảnh đó của bạn k phải up lên Picasa.

Xóa nhận xét
104

anh ơi em làm thanh công nhưng không hiển thị ảnh trong thủ thuật này
liên kết bog với em nhé
blog :taphanghai
link:http://nguyenhuytap.blogspot.com/

anh có biết gỡ cái thủ thuật linkwithin ra không

Xóa nhận xét
105

@nguyen huy tap Hình ảnh vẫn có đấy chứ nếu bạn up lên picasa. Linkwithin là hãng thứ 3 nên mình chưa dùng bao giờ :D. Blog mình dừng lk lâu rồi.

Xóa nhận xét
106

Duy cho mình hỏi chút nhé. :)
Mình muốn đẩy cái [Bài viết liên quan] xuống dưới ( giãn xa bài post) thì chỉnh chỗ nào hả Duy ?

Xóa nhận xét
107

Mình tự chỉnh được rồi, cảm ơn Duy về bài viết rất hay nhé :)

Xóa nhận xét
Nặc danh 4/9/11 08:53
108

Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

109

shao m thực hiện xong vẫn k thấy hiện thị bài viết liên quan nhi?hjx

Xóa nhận xét
110

@maritimeship Mình k thấy code được đặt ở blog bạn, quá trình chèn chắc nhầm lẫn đâu đó.

Xóa nhận xét
111

@Duy Pham
Cảm ơn, vì mình đang cần kái này.
Mình thấy ảnh của thumb ko cần từ host picasa mà tự chọn ảnh đầu tiên trong bài viết thì hay hơn. Vì blog mình ảnh của host up.anh. Sửa bài, up lại ảnh thì mệt quá.
Mong là bạn khắc phục được kái này.

Xóa nhận xét
112

@Quang Vũ Phụ thuộc vào feed bạn ạ, ở feed chỉ lấy ảnh từ picasa mà thôi.

Xóa nhận xét
113

nếu mình sử dụng hệ thống comments đis qus thì chỗ nhận xét mình phải thay như thê nào... Duy giúp anh nhé :)
tks

Xóa nhận xét
114

@Minh TriếtTrong đoạn code bác thay yes thành no là được :)

Xóa nhận xét
115

@Duy PhamTất nhiên là có thể được rồi, thậm chí mình để yes xong thay câu Tắt comments bằng một câu nào đó hay hơn.
VD. đăng ngày xyz - đang chờ bạn bình luận :)

Cái chính là nó có thể lấy comments của disqus..

Xóa nhận xét
116

@Minh TriếtEm k dùng disqus nên k tìm hiểu nó bác ạ. Disqus nó dựa vào URL để hiển thị comments thì phải, vậy thì có khả năng lấy được số comments, lý thuyết thì vậy chứ em ngại tìm hiểu nó quá :D

Xóa nhận xét
117

@Duy Phamhiện giờ người dùng disqus cũng nhiều mà, thực ra dùng disqus là vì nó cho track ip để xử lý một số phần tử xấu thôi.

Duy nghiên cứu đi, cái này cũng rất hay đó :)

Xóa nhận xét
118

@Minh TriếtEm sẽ nghiên cứu khi có thời gian, dạo này bận khủng khiếp. Mà vấn đề này thì em nghĩ k ai hơn bác TA bên hontap.blogspot.com đâu, bác ấy dùng Disqus lâu nay mà + kiến thức js đáng nể nữa :)

Xóa nhận xét
119

Cái này mình đã áp dụng thành công cho Blog mình rùi. Cảm ơn DP nhé. :-o

Xóa nhận xét
120

mình edit mãi mà nó cứ lệch loạn nên. Khoảng cách ko đề.

DP share mình CSS ]]> (Hàng Ngang) lun đi.

Tks :)

Xóa nhận xét
121

@Bố TướngCSS mình share cùng js rồi mà.

Xóa nhận xét
122

Hỏi thêm tí nhé Duy
Cái này có thể sửa lại code một chút để thành bài viết mới nhất được không (type 1 theo hàng đọc ) chỉ cần đổi cái feed thôi đúng không

Xóa nhận xét
123

@Minh TriếtKhông bác ạ, nó cần thêm vài hàm mới như loại bỏ bài viết đang xem, hiển thị random.

Xóa nhận xét
124

@Việt NamCái post-footer temp đó float right nên thành ra vậy, bạn có thể tìm thẻ </div> tương ứng của nó rồi chèn code bài liên quan ngay sau đó. Xóa bỏ 2 thuộc tính overflow: hidden; ở #main-wrapper đi nữa.

Xóa nhận xét
125

@Duy Pham hì được rồi, cảm ơn Duy Phạm nhiều

Xóa nhận xét
126

Cám ơn Duy nhiều. Cho mình mượn bài này về ShareAllWorld.info nhé.
Duy cho mình hỏi chút nữa: tại sao một số bài thì có hiện hình ảnh ở relative post còn 1 số bài thì không? Làm sao để chỉnh sửa nó?

Xóa nhận xét
127

@Share All WorldChỉ hiển thị cho ảnh trên picasa thôi, và hình như là photobucket nữa.

Xóa nhận xét
128

Mình mới mò ra vụ hình ảnh... hi.. ngoài việc phải thông qua Picasa hay sxxx gì đó, thì đường link hình ảnh đối với những ảnh được upload trên photobucket, nằm trong thư mục Share All Worl cũng được hiển thị... Mà phải là thư mục Share All World nhé, thư mục khác thì ko hiển thị.. Nhức đầu quá.. chắc là trong đường link phải có chữ "S" thì nó mới chịu =))

Xóa nhận xét
Nặc danh 28/10/11 08:26
129

anh ơi em ko tìm thấy < class='post-footer'>
:(
Ctrl+F ko ra >.<

Xóa nhận xét
130

@Chíp Đẹp Zai<div class='post-footer'> chứ không phải < class='post-footer'>, nhớ chọn mở rộng mẫu tiện ích.

Xóa nhận xét
131

Duy ơi hôm mình áp dụng được rồi, nhưng sau khi thay Tem mình làm lại như thế nhưng không thấy nó xuất hiện, mong nhân được sự giúp đỡ. Vnsupercar.net

Xóa nhận xét
132

@24h-CafeBạn làm đúng lại bước 2 xem.

Xóa nhận xét
133

Làm đúng và chính xác rồi Duy ơi, mình gửi Tem duy xem giúp nhé.

Xóa nhận xét
134

@24h-CafeBạn gửi qua form liên hệ nhé

Xóa nhận xét
135

Mình gửi rồi, có gì Duy xem giúp, cảm ơn nhiều.

Xóa nhận xét
136

@24h-CafeĐã nhận, bạn xem lại mail mình gửi.

Xóa nhận xét
137

Cảm ơn Duy, mình sửa lại được rồi, chúc Blog DP ngày một đẹp và phát triển hơn.

Xóa nhận xét
138

DUY PHAM ơi,mình làm theo cách của bạn thành công rồi nhưng không đẹp như trong hình,chữ với hình không cùng hàng.Nếu rảnh qua xem hộ mình nha,tks cậu nhiều
www.construction-site-vn.blogspot.com

Xóa nhận xét
139

@Benjamin KaelTemp bạn đang sử dụng có khá nhiều js và nó thậm chí can thiệp vào cả code này làm mất đi một số class. Ngoài ra vị trí CSS cũng bị thay đổi. Nên nếu bạn muốn dùng có thể gửi temp cho mình qua form liên hệ để mình chèn code cho phù hợp với temp của bạn.

Xóa nhận xét
140

Mình đã Gửi Cho Duy rồi,Rảnh xem rồi fix hộ mình nha.Mới tập tành làm Blog và biết Blog này qua Google,Thấy có nhiều Tips hay quá nên Bookmark luôn rồi.
Tks Duy nha.

Xóa nhận xét
141

@Benjamin KardelMình đã sửa và gửi cho bạn rồi mà, check mail xem.

Xóa nhận xét
142

1000 cái thanks gửi đến Duy PHam.Apply cái template mới rồi,Ngon lành. :d.
Khi nào gặp thắc mắc sẽ làm phiền Duy tiếp,hehe

Xóa nhận xét
143

DUY ơi,Mình vừa Add cái Popular Post có sẵn trong Template,Nhưng mình không muốn hiện text trong bài chỉ muốn hiện Thumnail với Title Post thì làm ntn?Nếu muốn thêm đường viền cho Popular post nữa đc k ?:-?

Xóa nhận xét
144

@Benjamin KardelTrong chỉnh sửa widget này, ở phần hiển thị bạn bỏ chọn đoạn trích là được. Còn đường viền thì bạn phải biết thêm về CSS để có thể tùy biến giao diện, như thêm code sau vào CSS của template:

.popular-posts li{border-bottom:1px solid #777}

Ví dụ tạm vậy. Mà temp bạn đang dùng khác biệt nhiều so với những temp thông dụng vì tác giả dùng jQuery can thiệp nhiều vào CSS.

Xóa nhận xét
145

mình muốn tăng số lượng bài viết liên quan lên thêm thì làm sao duypham

Xóa nhận xét
146

@NamPhongTìm trong đoạn code trên maxresults=6 và thay 6 thành số bài bạn muốn hiển thị.

Xóa nhận xét
147

Duy ơi. Tính năng bạn viết chạy rất mượt.
Tuy nhiên bạn xem giúp sao khi dùng trong trang của mình (http://www.nhandinhthitruong.net) nó bị lệnh sang 1 bên. Nó không căn sang trái. Nên hiên tại mình chỉ để hiện được 4 bài. Để nhiều hơn nó chui lệch sang bên phải.

P/s: Biết bạn là bạn của Noct nên cũng nói luôn mình đã trực tiếp xin phép Noct cho bỏ dòng template by Noct nhé. Không bác không thấy lại không trả lời. :)

Xóa nhận xét
148

Cảm ơn bạn nhiều nhé. Mình làm được rồi.

Xóa nhận xét
149

Cách thứ 2 đẹp hơn,và mình cũng đang dùng loại nay,nhưng mình có thêm chữ bổ sung phía dưới.:-SS

Xóa nhận xét
150

Mình đã thử,thủ thuật này của bạn ko dùng js load nhanh hơn,nhưng hiển thị ko được bạn ak

Xóa nhận xét
151

@ChipKool_OnlineKhông dùng js :-? Js tràn lan ở bước 2 đấy chứ.

Xóa nhận xét
152

Tình hình là mình tính design lại cái Main body,k biết Duy có thủ thuật nào k? kểu sắp xếp lại các bài viết ở Main page giống của Revolution ciy ấy.Mình search mãi k ra.
Tks Duy trc.

Xóa nhận xét
153

@Benjamin KardelNhững thứ liên quan đến thiết kế rất khó để hướng dẫn chung chung nên mình k viết, muốn làm được như vậy bạn cần có kiến thức về CSS.

Xóa nhận xét
154

duypham có cái nào hiện bài đăng của từng nhãn ra trang chủ luôn không thế :(

Xóa nhận xét
155

@NamPhongBạn dùng code của bài http://blog.duypham.info/2011/10/recent-posts-width-thumbnails.html

trong đó thay

/feeds/posts/default

thành

/feeds/posts/default/-/Tên%20Nhãn
%20

Xóa nhận xét
156

@Duy Pham Cám ơn duypham nhé để phong test thử hiih

Xóa nhận xét
157

@Duy PhamDuyPham ơi cái này chỉ làm được 1 nhãn không được nhiều nhãn àh

Xóa nhận xét
158

@NamPhongK hiểu ý bạn, nhiều nhãn thì thành bài mới nhất của cả blog hoặc bài ngẫu nhiên. Còn ý bạn là làm bài mới nhất cho từng nhãn nhưng áp dụng 1 lần? Cứ áp dụng với 1 nhãn thì 1 widget có phải dễ chỉnh sửa và quản lý hơn k.

Xóa nhận xét
159

@Duy Phamko ý mình là làm thêm 1 cái nhãn khác nó lại không hiện nó chỉ hiện có 1 nhãn thui làm 1 cái nữa nó không hiện ?_?

Xóa nhận xét
160

@NamPhongÀ, đúng rồi. Vì mỗi id hoặc function js chỉ sử dụng 1 lần thôi. Bạn cần thay recent-posts thành recent-posts2recent_posts thành recent_posts2 chẳng hạn.

Xóa nhận xét
161

@Duy Phamanh ơi trang của em nó cũng bị lỗi .khi vào trang thy nos không hiện thị nội dung được .a xem ,giúp em vs nhé :http://maritimesnew.blogspot.com/p/tai-lieu.html
củm ơm anh trk :X

Xóa nhận xét
162

@mAn ĐiezElBạn gửi temp mình mới sửa dc.

Xóa nhận xét
163

@Duy Phamcam ơm bạn .hì m đổi tem luôn rồi.hjx.

Xóa nhận xét
164

mình làm cái nào nó cũng thành hàng dọc hết,là sao vậy D?

Xóa nhận xét
165

Bài viết rất hay.đã áp dụng cho blog của mình =))
nhưng sao bài viết của mình có hình ảnh mà nó cứ hiện là no img nhỉ.hix. :(

Xóa nhận xét
166

sao của mình nó hok dc nhỉ.hix. :((

Xóa nhận xét
167

HIJ. TỚ CŨNG LÀM THEO BẠN HƯỚNG DẪN VÀ LÀM ĐƯỢC RÙI NÈ. MỌI NGƯỜI COI THỬ NÈ : http://www.cuoitit.biz/2011/12/truyen-cuoi-hay-nhat-viet-nam.html
THANK BẠN NHÌU. BÀI VIẾT CÓ ÍCH LẮM !

Xóa nhận xét
169

http://nh7.upanh.com/b5.s25.d1/3b26087348ff8a229afe29494d754baa_39534757.1.png
Ngang nhưng nó vẫn hiện dọc :((

Xóa nhận xét
170

Thanks. Em cũng làm được rồi:))

Xóa nhận xét
171

Mình làm theo hướng dẫn 101% nhưng không hiện gì hết. Blog của mình lieutu.blogspot.com Mong Duypham giúp mình.

Xóa nhận xét
172

Mình đã làm cái này cho cái temp mình mới thay.
Cậu có thể chỉ giúp mình cách sửa sao cho tiêu đề bài viết nó thành 1 hàng được không>Bây giờ mỗi lần rê chuột vào tiêu đề nó to khủng luôn và nó đè lên nhau nên nhìn không ra chữ
Cảm ơn Duy

Xóa nhận xét
173

@ngonluanho.netBạn thêm css:
#related-posts h3{font-size:16px;line-height:20px}

Xóa nhận xét
174

@Duy PhamCảm ơn Duy,
cho mình hỏi thêm chút nữa,các bài ở cạnh sidebar bên phải thì bị che mất tiêu đề,Duy giúp mình khắc phục nhé.

Xóa nhận xét
175

@ngonluanho.netBạn bỏ overflow:hidden; ở #main-wrapper đi là dc.

Xóa nhận xét
176

=D>=D>=D>
Cảm ơn Duy nhé

Xóa nhận xét
177

Đã làm được nhưng khác phần hướng dẫn một chút. Tiện ích này thật tuyệt vời. Thanks Duy.

Xóa nhận xét
178

Em đã dùng và thấy rất đẹp. Thích cái hàng ngang hơn :)

Xóa nhận xét
179

Tiện đây bác chỉ cho em làm đẹp cái tooltip của nó được không bác, chứ để thế đơn điệu quá. :-O Chỉnh thành giống của bác cũng được :D

Xóa nhận xét
180

Hì, mình thấy bên Noct có cái related post đẹp mà ko có bài chỉ cách làm, search thấy bài của cậu :) nhưng sao mình áp dụng mà nó bị lệch lún hơn nửa sang phải, mình chỉnh lại float thành right nó chỉ nhích kéo sang gần giữa chứ vẫn còn nghiêng sang phải, cậu xem giúp mình chút.

Với lại có cách nào có dòng hiển thị tên khi rê chuột vào bài related post màu đỏ như của Noct ko nhỉ :D

Mình áp dụng thử ở http://dvdenglish.blogspot.com/

Xóa nhận xét
181

Mình rất cần 1 bản chỉ cần tiêu đề bài viết (mục đích thật nhanh, thật nhẹ). Bạn có thể giúp mình không?

Vì xóa (ẩn) hình, comments,... thì ok nhưng xem ra vẫn dư code. Rất cảm ơn bạn, dù bạn có đồng ý hay không!

Xóa nhận xét
182

@Thiên LongBản đó ở đây http://blog.duypham.info/2011/01/bai-viet-lien-quan-cho-blogger.html

Xóa nhận xét
183

Bài này thật là thú vị, thanks

Xóa nhận xét
184

Bác Duy có thể giúp em tạo bài viết liên quan cho Temp BloggerTube được không? Em áp dụng mấy cách này không hiệu quả
[-(

Xóa nhận xét
185

@Bùi Trường AnhTemp đó là cái blog video của bạn à? Bạn chèn code bước 2 vào sau
<script type='text/javascript'>createVideoThumb2("summary<data:post.id/>");</script>

Nhìn source blog bạn đoán code vậy, nó có thể gần giống.

Xóa nhận xét
186

@Duy Pham Thanks bác nhé, đã OK! không biết bác có từng xem qua Temp này chưa, em muốn tạo cái bài viết liên quan hiển thị theo kiểu giống với trang index, labels, bác giúp em vụ này nhé ! thanks :)

Xóa nhận xét
187

Bài viết của bạn Duy Pham rất hay, nhưng cho mình hỏi cái blog của mình là: http://thietbiphongtamviet.blogspot.com
Mình tìm trong phần chỉnh sửa mẫu HTML mà k thấy chỗ " div class='post-footer' " để minh thêm code bên dưới.

Mong bạn chỉ giùm mình đc chứ, Thank nhé!

Xóa nhận xét
188

@Nội Thất Hoàng GiaTemp design by Nội Thất Hoàng Gia mà bạn lại k tìm thấy sao!

Xóa nhận xét
189

Hihi, mình viết vậy thôi, chứ có phải mình tự thiết kế đc đâu, hihi

Bạn chỉ cách cho mình với nhé, Thank.
Mình đang cần thêm tính năng này.
@Duy Pham

Xóa nhận xét
190

Bạn ơi, mình thực hiện y như hướng dẫn nhưng các ảnh lại không resize được mà to đùng hà:((( giúp mình chỉnh lại với!

Xóa nhận xét
191

@Ivy LoveCho đến khi nào có áp dụng trên blog.

Xóa nhận xét
192

@zhugeliangvnCái đó là tùy theo style mỗi temp. Bạn có thể thêm #related-posts ul li{border-bottom:1px dashed #999} vào CSS.

Xóa nhận xét
193

@zhugeliangvnĐược, nhưng có vẻ thừa liên kết k cần thiết :D

Xóa nhận xét
194

#sidebar-right-1 ul li{border-bottom:1px dashed #999}
#sidebar-right-1 .item-thumbnail{border-radius:5px}

Xóa nhận xét
195

@zhugeliangvndashed thay bằng solid, 999 thay bằng mã màu bạn muốn. Tìm hiểu thêm về CSS nhé.

Xóa nhận xét
196

@zhugeliangvnK trang nào tốt hơn w3schools.com. Bạn sẽ được học những thứ chuẩn mực nhất tại đây, giống như học từ mới TA đừng nôn nóng quá. Chẳng hạn những thứ bạn hỏi bên trên thì ở đây http://www.w3schools.com/css/css_list.asp.

Nắm dc những thứ cơ bản rồi thì mới tìm đến những trang nâng cao hơn. Mình thường theo dõi vài trang như
http://css-tricks.com/
http://tympanus.net/codrops/
Những bậc thầy về CSS.

Xóa nhận xét
197

Mình rất thích phần "Nhãn" của bạn ở dưới khu vực nhận xét. Bạn có thể hướng dẫn cho mình cách là được không.

Xóa nhận xét
198

@Duy PhamCSS quá nhiều, phải trang nào chuyên về nó mới viết được chứ bạn. Với lại w3schools là 1 chuẩn mực rồi, các trang khác có viết về CSS chỉ nên viết những thủ thuật, tư duy sử dụng - những thứ này mới tạo nên sự khác biệt giữa mỗi người.

Xóa nhận xét
199

Không hiểu sao vnblogspot lại bị xóa!

Xóa nhận xét
200

@zhugeliangvnTại thấy bài http://blog.duypham.info/2012/01/thay-older-post-newer-post-bang-tieu-de.html ít người sử dụng nên mình cũng k update thêm, thêm ảnh và cả mô tả cũng dc.

Xóa nhận xét

Đăng nhận xét

Cancel